• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ВЕСТИ
Портал COVID-19
baner_covid19

https://covid19.rs/

 
Интерни конкурс - радно место администратор базе података

Текст Одлуке о попуњавању радног места администратор базе података путем интерног конкурса, можете погледати у следећем документу:
interni_konkurs_191114_odluka.pdf

Текст интерног конкурса: interni_konkurs_191125_tekst_konkursa.pdf

Образац пријаве: interni_konkurs_191125_obrazac_prijave.pdf

Изјава: interni_konkurs_191125_izjava.pdf

Обавештење: interni_konkurs_191209_obavestenje.pdf

 
Оглас за именовање судија поротника

Oбавештавамо Вас да је у ,,Службеном гласнику РС“, број 70/2019 од 02.10.2019. године објављен оглас за именовање судија поротника. Оглас је објављен и на интернет страници Високог савета судства http://www.vss.sud.rs.

У складу са одредбама члана 103. Закон о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 ) Високи савет судства је дужан да по службеној дужности прибави податке о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван).

На интернет страници Високог савета судства http://www.vss.sud.rs објављен је и образац пријаве и изјава.

Образац пријаве - prijava_na_oglas_sudije_porotnici_191010.pdf

Изјава - izjava_sudije_porotinici_191010.pdf

 
Нацрт заједничког Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова

Председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, учествовао је у раду радне групе којом је председавао председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић.
Радна група у којој су учествовале судије Врховног касационог суда, председници апелационих судова и председници и судије судова републичког ранга усвојила је током радионице одржане од 26. до 28. јануара 2017.године у Шапцу, Нацрт заједничког Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова. Циљ Упутства је уједначавање рада и ближе уређење послова који се обављају у одељењима судске праксе апелационих судова. Очекује се да Нацрт Упутства усвоје председници апелационих судова.
Рад радне групе подржао је пројекат Европске уније „Унапређење ефикасности правосуђа“.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Праћење примене јединственог програма решавања старих предмета

Председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, учествовао је у раду Радне групе за праћење примене јединственог програма решавања старих предмета. Састанак је одржан 1. и 2. фебруара 2017.године у Београду (Пиносава, Авала).

Чланови Радне групе су том приликом разматрали прелиминарне резултате о раду судова у 2016.години и изнели анализе Појединачних програма за решавање старих предмета судова.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Кампања "Искључи насиље"
iskljucinasilje

https://iskljucinasilje.rs/


 
Списак јавнобележничких канцеларија на подручју Апелационог суда у Новом Саду

Списак јавнобележничких канцеларија на подручју Апелационог суда у Новом Саду можете погледати у следећем pdf документу:
spisak_javnobeleznickih_kancelarija_140901.pdf

 
Шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

У јулу 2014. године изашао је из штампе и шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду.

Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2014. годину, судску праксу у области грађанског права (парничног поступка, ванпарничног поступка, поступка обезбеђења, поступка за рехабилитацију, радног, стварног, наследног, облигационог и породичног права), кривичног права (процесног и материјалног) као и стручне чланке.

Главни и одговорни уредник овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш.

Шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе"

 
Дан отворених врата (фото)

Поводом Европског дана цивилне правде у петак 25.10.2013. године у згради Правосудних органа у Новом Саду одржан је „Дан отворених врата".

picture_008

picture_002

picture_011

picture_012

picture_013

 
Дан отворених врата

Поштовани,
Поводом Европског дана цивилне правде у петак 25.10.2013. године у згради Правосудних органа у Новом Саду, ул. Сутјеска 3, у периоду од 11-13 часова одржаће се:
„Дан отворених врата"

Организатори овог догађаја су Апелациони, Виши, Основни и Привредни суд у Новом Саду.

Значај манифестације је у томе да грађанима приближимо рад судова који су смештени у згради Правосудних органа у Новом Саду на тај начин што ћемо их упознати са радом судова, надлежностима, организацији, поступцима који се спроводе, процедурама приликом расподеле предмета, али и са бројним другим питањима значајним за рад судова, о којима грађани можда не знају много, а која су свакако од значаја за правилно разумевање улоге суда у систему поделе власти.

Планиране активности:
• 11,00 - 11,15 часова уводно обраћање в.ф. председника Апелационог, Вишег, Основног и Привредног суда у Новом Саду
• 11,15 - 12,00 часова обраћање судија и портпарола судова -излагање о надлежностима судова, организацији рада и службама у суду
• 12,00-12,30 обилазак зграде Правосудних органа
• 12,30-13,00 разговор са грађанима

Позивамо Вас да Вашим присуством увећате значај ове манифестације и подржите напоре које улажемо како бисмо наш рад учинили транспарентнијим.

 
Један или четири апелациона суда?

На седници свих судија Апелационог суда у Новом Саду одржаној дана 03.10.2012. године заузет је став суда о могућем начину хармонизације судске праксе и о питању - један или четири апелациона суда, који можете погледати у следећем документу:

stav_apelacionog_suda.pdf

 
Трећи број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

У јануару 2012. године изашао је из штампе и трећи број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду.

Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину, судску праксу у области грађанског права (парничног поступка, облигационог, стварног, наследног, медијског, радног, стамбеног и породичног права), кривичног права (процесног и материјалног) као и стручне чланке.

Главни и одговорни уредник овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш.

Трећи број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе"

 
Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду изашао је из штампе у јуну 2011. године. Билтен садржи податке о годишњем распореду послова у суду за 2011. годину, известај о раду суда, судску праксу Апелационог суда у Новом Саду у областима грађанског и кривичног материјалног и процесног права, као и стручне чланке.

Главни и одговорни уредник Билтена је судија Ђура Тамаш.

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе".

 
Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду  изашао је из штампе у децембру 2010. године. Билтен садржи податке о годишњем распореду послова у суду за 2010. годину, са резултатима рада као и судску праксу овог суда.

Главни и одговорни уредник Билтена је судија Ђура Тамаш.

Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет старници нашег суда од 23.12.2010. године и можете га погледати у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе".


 
Закон о судским вештацима

Закон о судским вештацима који је донела Народна скупштина Републике Србије 29.06.2010. године, објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 44/2010., и ступио је на снагу 08.07.2010. године. Овде можете погледати и преузети текст Закона (у pdf формату), а за све додатне информације можете се обратити управи Апелационог суда у Новом Саду на бројеве телефона: 021/4876-400 и 021/4876-404.

zakon_o_sudskim_vestacima.pdf