• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Праћење примене јединственог програма решавања старих предмета

Председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, учествовао је у раду Радне групе за праћење примене јединственог програма решавања старих предмета. Састанак је одржан 1. и 2. фебруара 2017.године у Београду (Пиносава, Авала).

Чланови Радне групе су том приликом разматрали прелиминарне резултате о раду судова у 2016.години и изнели анализе Појединачних програма за решавање старих предмета судова.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча