• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Нацрт заједничког Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова

Председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, учествовао је у раду радне групе којом је председавао председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић.
Радна група у којој су учествовале судије Врховног касационог суда, председници апелационих судова и председници и судије судова републичког ранга усвојила је током радионице одржане од 26. до 28. јануара 2017.године у Шапцу, Нацрт заједничког Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова. Циљ Упутства је уједначавање рада и ближе уређење послова који се обављају у одељењима судске праксе апелационих судова. Очекује се да Нацрт Упутства усвоје председници апелационих судова.
Рад радне групе подржао је пројекат Европске уније „Унапређење ефикасности правосуђа“.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча