• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду изашао је из штампе у јуну 2011. године. Билтен садржи податке о годишњем распореду послова у суду за 2011. годину, известај о раду суда, судску праксу Апелационог суда у Новом Саду у областима грађанског и кривичног материјалног и процесног права, као и стручне чланке.

Главни и одговорни уредник Билтена је судија Ђура Тамаш.

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе".