• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Трећи број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

У јануару 2012. године изашао је из штампе и трећи број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду.

Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину, судску праксу у области грађанског права (парничног поступка, облигационог, стварног, наследног, медијског, радног, стамбеног и породичног права), кривичног права (процесног и материјалног) као и стручне чланке.

Главни и одговорни уредник овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш.

Трећи број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе"