• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Један или четири апелациона суда?

На седници свих судија Апелационог суда у Новом Саду одржаној дана 03.10.2012. године заузет је став суда о могућем начину хармонизације судске праксе и о питању - један или четири апелациона суда, који можете погледати у следећем документу:

stav_apelacionog_suda.pdf