• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

У јулу 2014. године изашао је из штампе и шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду.

Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2014. годину, судску праксу у области грађанског права (парничног поступка, ванпарничног поступка, поступка обезбеђења, поступка за рехабилитацију, радног, стварног, наследног, облигационог и породичног права), кривичног права (процесног и материјалног) као и стручне чланке.

Главни и одговорни уредник овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш.

Шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе"