• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду

Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду  изашао је из штампе у децембру 2010. године. Билтен садржи податке о годишњем распореду послова у суду за 2010. годину, са резултатима рада као и судску праксу овог суда.

Главни и одговорни уредник Билтена је судија Ђура Тамаш.

Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у електронској форми налази се на интернет старници нашег суда од 23.12.2010. године и можете га погледати у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе".