• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Саопштење

Правила понашања запослених и странака у Апелационом суду у Новом Саду

pravila_ponasanja_zaposlenih_i_stranaka_u_AS_u_NS.pdf

 
Саопштење

Поводом ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године председник Апелационог суда у Новом Саду мр Дарко Тадић  је донео Упутства којима је организован рад за време ванредног стања и истима је предвиђено да:
- за време ванредног стања судије Апелационог суда у Новом Саду рад по предметима обављају од куће изузев када је неопходно да се одрже седнице судских већа и у другим хитним предметима када је њихово присуство неопходно у седишту суда,
- запосленима у суду који су старији од 60 година, запосленима који имају хроничне здравствене проблеме, као и запосленима који имају децу до навршених 12 година живота омогућује се да послове обављају од куће,
- препоручено је да се одлаже суђење у свим предметима који нису хитни, а да се у хитним кривичним предметима организује рад у виду поступања дежурних већа а због опасности од ширења заразе, дато је посебно Упутство да  у зграду правосудних органа у Новом Саду у улици Сутјеска број 3, могу ући само лица која имају судски позив, а да се у погледу пријема поште као и увида у судске предмете поступи у складу са Препоруком Министарства правде и да се наведено организује на најбољи могући начин ради спречавања ширења заразе  с тим да се ово Упутство налази у прилогу саопштења.

ПРЕДСЕДНИК СУДА
мр Дарко Тадић

Упутство
Препоруке Министарства правде

 
Саопштење

Пресудом Врховног касационог суда Кзз 657/19 од 3.7.2019. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца КТЗ бр. 635/19 од 19.6.2019. године који је поднет против правноснажне пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж1 49/19 од 6.3.2019. године.

У конкретном случају реч је о кривичном поступку који је вођен против Горана Давидовића и Недељка Пешића  због кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрепељивости из члана 317 став 3 у вези става 1 КЗ. Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 49/19 од 6.3.2019. године преиначена је пресуда Вишег суда у Новом Саду К 184/15 од 30.10.2018. године на начин да је на основу члана 422 тачка 2 ЗКП према окривљенима Горану Давидовићу и Недељку Пешићу одбиjeна оптужбa да су извршили кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрепељивости из члана 317 став 3 у вези става 1 КЗ.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Андреа Ђукић

 
Саопштење

Поводом чланка "Зеленовић ослобођен оптужбе" који је објављен дана 5.2.2020. године у дневном листу Политика, Апелациони суд у Новом Саду издаје следеће саопштење:

На седници већа одржаној дана 20.1.2020. године Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду којом је оптужба против окривљеног Небојше Зеленовића за кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава одбијена на основу члана 422 тачка 3 Законика о кривичном поступку због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења у смислу члана 103 тачка 7 и члана 104 став 6 Кривичног законика. Предмет је по изјављеној жалби у овај суд примљен дана 13.1.2020. године а застарелост у истом је већ наступила дана 31.12.2019. године, због чега је донета одбијајућа пресуда.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Андреа Ђукић

 
Саопштење

Дана 06.03.2019. године, након одржане седнице већа, Апелациони суд у Новом Саду је у предмету бр. Кж1 49/19 донео пресуду којом је усвајањем свих изјављених жалби, а по службеној дужности у односу на окривљеног Пешић Недељка, преиначена пресуда Вишег суда у Новом Саду бр. К 184/15 од 30.10.2018. године, те је према окривљенима одбијена оптужба да су извршили кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл. 317 ст.3 у вези ст.1 Кривичног законика.

Апелациони суд у Новом Саду је утврдио да је првостепена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл.438 ст.1 тач.1 Законика о кривичном поступку, јер постоји околност која трајно искључује кривично гоњење, с обзиром да се ради пресуђеној ствари.

Ово све имајући у виду да је против окривљеног Давидовић Горана вођен и обустављен прекршајни поступак правоснажном одлуком Општинског органа за прекршаје у Новом Саду под бр. Уп 26-6-399/07, због прекршаја из члана 6 ст.3 Закона о јавном реду и миру, док је окривљени Пешић Недељко правоснажном одлуком истог органа под бр. Уп -14-6-403/07 оглашен одговорним и кажњен казном затвора у трајању од 25 дана, а због истог животног догађаја због којег је вођен и предметни кривични поступак.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Нела Чаушевић

 
Саопштење

Дана 21.5.2018.године одржана је седница већа Апелационог суда у Новом Саду у кривичном предмету против окривљених Бојанић Добривоја из Лознице, Ђурашковић Жарка из Београда и Грујић Благоја из Београда, због кривичног дела тешко дело против здравља људи, на којој је поводом покренутог поступка за преношење месне надлежности у кривичном предмету Основног суда у Лозници, донето решење којим је у предметном кривичном поступку, као стварно и месно надлежан суд, одређен Основни суд у Шапцу.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Саопштење

Дана 23.4.2018.године у организацији председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, одржан је састанак председника Апелационог суда у Новом Саду и председника виших судова у Новом Саду, Сремској Митровици, Зрењанину, Суботици, Сомбору и Шапцу. Састанку је присуствовао и Јанко Лазаревић, судија у пензији Врховног касационог суда.

Тема састанка били су резултати рада судова на основу тромесечног извештаја у 2018.години, реализација програма решавања старих предмета у судовима и текуће активности у процесу усаглашавања судске праксе.

Председник Апелационог суда у Новом Саду је на састанку представио извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду и мере за решавање најстаријих предмета у поступању у предметима заштите права на суђење у разумном року.

 
Саопштење

Дана 07.11.2017.године у организацији Новице Пековића, председника Апелационог суда у Новом Саду, одржан је састанак са председницима виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

На састанку су анализирани деветомесечни извештаји о раду Апелационог суда у Новом Саду, Виших судова у Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Сремској Митровици, Сомбору и Шапцу, као и извештај о раду Основног суда у Новом Саду.

Састанку су присуствовали председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, заменик председника Врховног касационог суда Јанко Лазаревић, заменик председника Апелационог суда у Новом Саду Јелица Бојанић Керкез и председница Основног суда у Новом Саду Анђелка Станојевић.

 
Саопштење

На седници већа одржаној дана 11.09.2017.године Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду у предмету окривљених Буха Душана и Буха Милоша, којом је усвојио жалбу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и преиначио пресуду Вишег суда у Новом Саду тако што је окривљеног Буха Милоша за кривично дело тешко убиство В. Ш. осудио на казну затвора у трајању од 17 година (првостепеном пресудом осуђен је на казну затвора у трајању од 15 година). Потврђена је првостепена пресуда у делу одлуке о изреченој казни затвора окривљеном Буха Душану за кривично дело тешко убиство В. Ш. и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 18 година.

 
Саопштење поводом Дана отворених врата

Апелациони, Виши, Основни и Привредни суд у Новом Саду ће у петак  27.10.2017. године, у 12,00 часова, поводом Европског дана цивилне правде, у згради правосудних органа у Новом Саду, Ул. Сутјеска број 3, Нови Сад, одржати манифестацију “Дан отворених врата у новосадским судовима“.


Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Саопштење

Дана 20.06.2017. године у Апелационом суду у Новом Саду одржана је јавна седница поводом одлучивања по жалби браниоца окривљеног С. З. поднетој против првостепене пресуде којом је окривљени С. З. оглашен кривим за учињено кривично дело тешко убиство и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изречена му јединствена казна затвора у трајању од 40 (четрдесет) година. Јавној седници присуствовали су окривљени С. З., бранилац окривљеног, заменик Апелационог јавног тужиоца, као и отац окривљеног.

 
Посета правосудне делегације Републике Хрватске Апелационом суду у Новом Саду

Делагација судија Врховног суда Републике Хрватске на челу са председником Врховног суда Републике Хрватске, Бранком Хрватином, налази се у вишедневној посети Врховном касационом суду Републике Србије. 

Представници правосудних институција Републике Хрватске заједно са председником Врховног касационог суда Републике Србије, Драгомиром Милојевићем, посетили су 14.06.2017. године Апелациони суд у Новом Саду.

Председник Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић, примио је представнике Хрватске делегације и током целодневне посете Новом Саду обишао са представницима Врховног суда Републике Хрватске и Врховног касационог суда Републике Србије најзначајније културне знаменитости у Новом Саду и Сремским Карловцима. Гостима је приређена краћа туристичка посета туристичким обиласком центра Новог Сада, Петроварадинске тврђаве и Сремских Карловаца. 

Значај ове посете је у размени искустава у примени права у судским поступцима и унапређењу стручне сарадње у циљу јачања владавине права.

 
Саопштење

Дана 24.4.2017.године након одржане седнице већа Апелациони суд у Новом Саду је донео другостепену пресуду којом је усвојио жалбу Вишег јавног тужиоца у Зрењанину изјављену против првостепене пресуде Вишег суда у Зрењанину којом је В. П. оглашен кривим за кривично дело тешко убиство и кривично дело угрожавање сигурности. Окривљени је лишио живота оштећену Б. М. са којом је раније био у емотивној вези, а из разлога што оштећена није пристајала да поново буде у вези са окривљеним. Понашање и радње окривљеног које је преузимао скоро годину дана до критичног догађаја, као и мотиви за извршење кривичног дела указују на ниску побуду у извршењу кривичног дела, што исто квалификује као кривично тело тешко убиство. Истовремено, утврђено је да је окривљени у дужем временском периоду након раскида емотивне заједнице угрожавао сигурност оштећене, као и чланова њене породице, новог емотивног партнера и његовог детета.

Другостепеном пресудом је преиначена првостепена пресуда у делу одлуке о кривичној санкцији, па је осуђеном В. П. за извршена кривична дела уместо изречене казне затвора у трајању од 31 године, изречена казна затвора у трајању од 35 година.

Оцена другостепеног суда је да је потребно дати већи значај чињеници раније вишеструке осуђиваности окривљеног због кривичних дела са елементима насиља, односно радило се о тешким кривичним делима, а раније казне према окривљеном нису постигле сврху кажњавања. Изречена казна затвора у трајању од 35 година је сразмерна степену кривице окривљеног и радњама које је извршио.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Саопштење

Дана 24.3.2017.године Апелациони суд у Новом Саду је донео другостепену пресуду којом су одбијене жалбе окривљених А.Б., Д.А. и В.М. и потврђена пресуда Вишег суда у Суботици К-21/16 од 18.10.2016.године којом су окривљени за извршење два кривична дела разбојништва, кривично дело разбојништво у покушају и кривично дело тешко убиство, осуђени на казне затвора у трајању од по 30 година.

Окривљени су у периоду од маја до јула 2013.године извршили наведена кривична дела, тако што су савлађивањем препрека и применом силе улазили у објекте оштећених, уз наношење физичких повреда оштећенима, од којих је један услед тога преминуо, вршили преметачину објеката у потрази за новцем, накитом и другим вредним стварима.

У образложењу другостепене пресуде наводи се да су све релевантне чињенице и околности везане за извршење кривичних дела која се окривљенима стављају на терет правилно утврђене. У погледу одлуке о кривичној санкцији, другостепени суд налази да досадашња осуђиваност окривљених, безобзирност и суровост окривљених у поступању са оштећенима приликом извршења кривичних дела, те околности под којима су дела учињена и тежини њихових последица, чине оправданим и нужним изрицање јединствене казне затвора у трајању од по 30 година за сваког од окривљених.

Координатор за медије
Милица Јанча

 
Саопштење

Дана 25.4.2017.године у Вишем суду у Зрењанину одржан је састанак у организацији председника Апелационог суда у Новом Саду. Теме састанка биле су: резултати рада судова у првом тромесечју 2017.године, реализација програма решавања старих предмета у судовима, припреме за примену Закона о спречавању насиља у породици и текуће активности у процесу усаглашавања судске праксе.

Председник Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић је на састанку представио резултате рада Апелационог суда у Новом Саду за 2016.годину и мере за решавање најстаријих предмета.

Састанку су, поред председника Апелационог суда у Новом Саду, присуствовали заменик председника Апелационог суда у Новом Саду Јелица Бојанић Керкез и председници виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Координатор за медије
Милица Јанча

 
Саопштење

Дана 21.03.2017. године, на Палићу, Врховни касациони суд, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је презентацију Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, за председнике Привредног и Прекршајног суда у Новом Саду, Одељења Прекршајног апелационог суда и судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Презентацији је присуствовао председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић. Уводним речима се обратио председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, а Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама и Отворену листу дескриптора (кључне речи) представиле су судије Врховног касационог суда и чланови Радне групе за израду Правилника Љубица Милутиновић, Бата Цветковић и Весна Поповић.

Правилником се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику, који је донет на Општој седници дана 20.12.2016. године, а исти се примељује од 01.01.2017. године.

 
Саопштење

Дана, 17.03.2017.године, Врховни касацони суд је, уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), организовао састанак са председницима судова опште и посебне надлежности, на којој је био представљен Годишњи извештај о раду судова у 2016.години. Одржан је у Палати "Србија" у Београду.

Састанку су, поред председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, присуствоали и председници свих судова у Републици Србији, чланови Високог савета судства, представници Министарства правде, представници међународних организација, амбасада, струковних удружења и цивилног сектора.

 
Саопштење

Дана 15.12.2016. године у Апелационом суду у Новом Саду је у организацији Врховног касационог суда одржана радионица (обука) за судијске помоћнике Апелационог суда у Новом Саду из области праксе Европског суда за људска права.

Радионица се састојала од начина коришћења судске праксе из базе праксе Европског суда за људска права на српском језику и интерактивној студији примера из праксе тог суда, укључујући вежбу правне квалификације чињеничног стања према Европској конвенцији о људским правима.

Радионицу је одржао Милан Бајић, виши правни саветник за уједначавање судске праксе Врховног касационог суда. Одржана обука, за коју је интересовање било велико, је од стране судијских помоћника Апелационог суда у Новом Саду оцењена као изузетно едукативна и корисна.

 
Саопштење

Дана 22.12.2016. године, након одржане седнице већа, Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду којом је одбио као неосновану жалбу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду од 6.10.2016. године којом су окривљени Маркуш Марко и Таловић Сенад ослобођени оптужбе и то Маркуш Марко за кривично дело убиство у покушају и окривљени Таловић Сенад за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.

Другостепени суд је тако потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је Маркуш Марко ослобођен оптужбе да је на Петроварадинској тврђави испред угоститељског објекта „Ђава“ са умишљајем покушао да лиши живота оштећеног М. С.

 Апелациони суд је утврдио да је правилно утврђење првостепеног суда да је кључна чињеница из оптужбе – идентификација окривљеног Маркуш Марка као извршиоца предметног кривичног дела, остала у домену сумње, коју је било нужно разрешити у корист окривљеног. Будући да је утврђено да нема доказа да су окривљени Маркуш Марко и Таловић Сенад извршили кривична дела за које се терете, жалба Вишег јавног тужиоца је одбијена као неоснована, а првостепена пресуда потврђена.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Саопштење

Дана, 27.02.2017. године, Хуан Карлос де Силва, вођа пројекта "Подршка Европске уније Правосудној академији", био је у посети Апелационом суду у Новом Саду. Састанку су присуствовали: председник Апелационог суда у Новом Сад, Новица Пековић  и заменици председника суда, судија Јелица Бојанић Керкез и судија Јулијана Будинчевић. Предмет разговора је била реализација пројекта „Подршка Европске уније Правосудној академији“, која је започела марта 2016. године, у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније. Активности и резултати пројекта имају за општи циљ да допринесу унапређењу независности и ефикасности правосуђа, као и успостављању доследног правног система Републике Србије.

Главни корисници и партнери пројекта су Правосудна академија и Министраство правде Републике Србије.

 


Страна 1 од 5