• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 25.03.2011.

Апелациони суд у Новом Саду потврдио је решење Вишег суда у Новом Саду којим је одбијена молба Републике Црне Горе за изручење Веселина Вукотића Републици Црној Гори.

У свом решењу од 22.03.2011. године, Апелациони суд у Новом Саду утврдио је да је Виши суд у Новом Саду правилно нашао да нису испуњене претпоставке за изручење Веселина Вукотића Републици Црној Гори.

У образложењу одлуке се наводи да је Краљевина Белгија изручила окривљеног Веселина Вукотића Републици Србији јер се Србија обавезала да ће, у случају екстрадиције поступак према њему бити поновљен обзиром да му је суђено у одсуству. Окривљени Вукотић изручен је Србији уз апсолутно поштовање принципа специјалности ради издржавања казне затвора у трајању од 20 година. Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Новом Саду закључио је да нису испуњене претпоставке за изручење окривљеног Републици Црној Гори, сходно чл. 8 Европске конвенције о екстрадицији, наводи се у образложењу одлуке.