• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 16.06.2016. године Апелациони суд у Новом Саду је донео решење којим је одбијена жалба ВЈТ у Новом Саду изјављена против решења Вишег суда у Новом Саду којим је осуђени Ганић Алојз условно отпуштен са издржавања казне затвора, под условом да до краја истека казне 04.06.2017.године не учини ново кривично дело.

Другостепени суд се приликом одлучивања руководио тиме да ли је у односу на осуђеног постигнута сврха кажњавања, сходно чл. 46 ст. 1 Кривичног законика, којом одредбом је прописано да ће суд осуђеног који је издржао две трећине казне затвора условно отпустити са издржавања казне, ако се осуђени у току издржавања казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна неће учинити ново кривично дело. У образложењу другостепене одлуке, веће Кривичног одељења Апелационог суда у Новом Саду је утврдило да је првостепени суд правилно ценио све околности од значаја за одлуку, те правилно утврдио да се окривљени током досадашњег издржавања казне затвора, тако поправио, да постоји низак степен ризика од понављања дела, као и да је процес ресоцијализације довршен, из којих разлога је сврсисходно усвајање молбе осуђеног да се отпусти са досадашњег издржавања казне затвора, под условом да до краја истека казне не учини ново кривично дело.

Милица Јанча
Координатор за медије
Апелационог суда у Новом Саду