• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 06.06.2016. године, након одржане седнице већа, Апелациони суд у Новом Саду је донео решење којим су усвојене жалбе бранилаца оптужених Буха Милоша и Буха Душана, те је првостепена пресуда Вишег суда у Новом Саду, којом је Буха Душан оглашен кривим за кривично дело тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, а Буха Милош оглашен кривим за кривично дело тешко убиство, укинута, и предмет враћен на поновно суђење.

Апелациони суд је утврдио да су жалбе бранилаца Буха Душана и Буха Милоша основане, односно да је првостепена пресуда захваћена битним повредама одредби кривичног поступка из чл. 438 ст. 1 тач. 11 ЗКП, јер је изрека пресуде неразумљива, а самим тим и противречна разлозима пресуде. Наиме, из датог описа радњи не произилази да су утврђене све релевантне чињенице везане за умишљај Буха Милоша у односу на лишење живота оштећеног Војислава Шкрбића, односно могућност довођења у опасност живота других лица.

Оптуженом Буха Душану, продужен је притвор у коме се оптужени налази на основу решења Вишег суда у Новом Саду од 13.06.2014. године.