• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 24.10.2016. године, након одржане седнице већа, Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду којом су усвојене жалбе бранилаца окривљеног Вранић Деспота, те је преиначена пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл. бр. К 183/15 од 11.04.2016. године, само у погледу одлуке о кривичној санкцији, тако што је Апелациони суд у Новом Саду окривљеног Вранић Деспота, осудио на казну затвора у трајању од 6 (шест) година, уз урачунавање времена проведеног у притвору и времена које је оптужени провео у просторијама у којима станује уз електронски надзор, док су у преосталом делу жалбе бранилаца окривљеног Вранић Деспота и жалба Вишег јавног тужиоца у Новом Саду одбијене као неосноване, па је у непреиначеном делу првостепена пресуда потврђена.

Пресудом Вишег суда у Новом Саду, посл. бр. К 183/15 од 11.04.2016. године Вранић Деспот је оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 2 КЗ у вези кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 став 1 КЗ, па је осуђен на казну затвора у трајању од 7 (седам) година, с тим што му је у изречену казну затвора урачунато и време проведено у притвору који му се рачуна од 09.06.2014. године, када је окривљени лишен слободе, па до даље одлуке суда. Истом пресудом на основу члана 78, 79, 80 и 86 КЗ, као и члана 297 став 5 КЗ, окривљеном је изречена мера безбедности забране управљања моторним возилом "Б" категорије у трајању од 4 (четири) године, рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Оцена другостепеног већа је да је правилно утврђење првостепеног суда да окривљени није био способан за безбедно управљање возилом, јер је имао 1,476 гр/кг алкохола у крви, а истовремено је насилнички возио непосредно пре саобраћајне незгоде, будући да се кретао брзином од 177 км/х, чиме је поступао у грубој супротности са правилима саобраћаја.

Међутим, ценећи жалбене наводе бранилаца окривљеног у погледу одлуке о кривичној санкцији, веће Апелационог суда у Новом Саду је нашло да првостепени суд није у довољној мери ценио интензитет доприноса саобраћајној незгоди возача аутомобила "Голф", који је у раскрсницу ушао на црвено светло и тиме у значајној мери допринео да дође до саобраћајне незгоде. У складу са наведеним, Апелациони суд је нашао да су жалбени наводи бранилаца окривљеног у погледу одлуке о кривичној санкцији основани, те је преиначио првостепену пресуду у погледу одлуке о кривичној санкцији осуђујући окривљеног на казну затвора у трајању од 6 (шест) година. Одмерена казна затвора у потпуности је адекватна и сразмерна тежини извршеног кривичног дела и степену кривице окривљеног и истовремено нужна, али и довољна за постизање сврхе кажњавања предвиђене одредбом члана 42 КЗ у вези са чланом 4 став 2 КЗ, док је на основу члана 63 став 1 КЗ првостепени суд окривљеном правилно у изречену казну затвора урачунао време проведено у притвору, односно у просторијама у којима станује уз електронски надзор па до упућивања у установу за извршење казне затвора.

Милица Јанча
Портпарол Апелационог суда у Новом Саду