• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 22.12.2016. године, након одржане седнице већа, Апелациони суд у Новом Саду је донео пресуду којом је одбио као неосновану жалбу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду од 6.10.2016. године којом су окривљени Маркуш Марко и Таловић Сенад ослобођени оптужбе и то Маркуш Марко за кривично дело убиство у покушају и окривљени Таловић Сенад за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.

Другостепени суд је тако потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је Маркуш Марко ослобођен оптужбе да је на Петроварадинској тврђави испред угоститељског објекта „Ђава“ са умишљајем покушао да лиши живота оштећеног М. С.

 Апелациони суд је утврдио да је правилно утврђење првостепеног суда да је кључна чињеница из оптужбе – идентификација окривљеног Маркуш Марка као извршиоца предметног кривичног дела, остала у домену сумње, коју је било нужно разрешити у корист окривљеног. Будући да је утврђено да нема доказа да су окривљени Маркуш Марко и Таловић Сенад извршили кривична дела за које се терете, жалба Вишег јавног тужиоца је одбијена као неоснована, а првостепена пресуда потврђена.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча