• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 21.03.2017. године, на Палићу, Врховни касациони суд, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је презентацију Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, за председнике Привредног и Прекршајног суда у Новом Саду, Одељења Прекршајног апелационог суда и судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Презентацији је присуствовао председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић. Уводним речима се обратио председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, а Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама и Отворену листу дескриптора (кључне речи) представиле су судије Врховног касационог суда и чланови Радне групе за израду Правилника Љубица Милутиновић, Бата Цветковић и Весна Поповић.

Правилником се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику, који је донет на Општој седници дана 20.12.2016. године, а исти се примељује од 01.01.2017. године.