• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 24.3.2017.године Апелациони суд у Новом Саду је донео другостепену пресуду којом су одбијене жалбе окривљених А.Б., Д.А. и В.М. и потврђена пресуда Вишег суда у Суботици К-21/16 од 18.10.2016.године којом су окривљени за извршење два кривична дела разбојништва, кривично дело разбојништво у покушају и кривично дело тешко убиство, осуђени на казне затвора у трајању од по 30 година.

Окривљени су у периоду од маја до јула 2013.године извршили наведена кривична дела, тако што су савлађивањем препрека и применом силе улазили у објекте оштећених, уз наношење физичких повреда оштећенима, од којих је један услед тога преминуо, вршили преметачину објеката у потрази за новцем, накитом и другим вредним стварима.

У образложењу другостепене пресуде наводи се да су све релевантне чињенице и околности везане за извршење кривичних дела која се окривљенима стављају на терет правилно утврђене. У погледу одлуке о кривичној санкцији, другостепени суд налази да досадашња осуђиваност окривљених, безобзирност и суровост окривљених у поступању са оштећенима приликом извршења кривичних дела, те околности под којима су дела учињена и тежини њихових последица, чине оправданим и нужним изрицање јединствене казне затвора у трајању од по 30 година за сваког од окривљених.

Координатор за медије
Милица Јанча