• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 24.4.2017.године након одржане седнице већа Апелациони суд у Новом Саду је донео другостепену пресуду којом је усвојио жалбу Вишег јавног тужиоца у Зрењанину изјављену против првостепене пресуде Вишег суда у Зрењанину којом је В. П. оглашен кривим за кривично дело тешко убиство и кривично дело угрожавање сигурности. Окривљени је лишио живота оштећену Б. М. са којом је раније био у емотивној вези, а из разлога што оштећена није пристајала да поново буде у вези са окривљеним. Понашање и радње окривљеног које је преузимао скоро годину дана до критичног догађаја, као и мотиви за извршење кривичног дела указују на ниску побуду у извршењу кривичног дела, што исто квалификује као кривично тело тешко убиство. Истовремено, утврђено је да је окривљени у дужем временском периоду након раскида емотивне заједнице угрожавао сигурност оштећене, као и чланова њене породице, новог емотивног партнера и његовог детета.

Другостепеном пресудом је преиначена првостепена пресуда у делу одлуке о кривичној санкцији, па је осуђеном В. П. за извршена кривична дела уместо изречене казне затвора у трајању од 31 године, изречена казна затвора у трајању од 35 година.

Оцена другостепеног суда је да је потребно дати већи значај чињеници раније вишеструке осуђиваности окривљеног због кривичних дела са елементима насиља, односно радило се о тешким кривичним делима, а раније казне према окривљеном нису постигле сврху кажњавања. Изречена казна затвора у трајању од 35 година је сразмерна степену кривице окривљеног и радњама које је извршио.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча