• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 12.04.2012. – окр. Миле Драгић

Апелациони суд у Новом Саду, након одржане јавне седнице већа у кривичном предмету против окривљеног Драгић Милета, донео је 13.03.2012. године решење којим је уважавајући жалбу Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, укинуо пресуду Основног суда у Зрењанину и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

Пресудом Основног суда у Зрењанину од 18.06.2010. године окривљени Миле Драгић ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди у покушају из чл. 238 ст.2 у вези ст.1 тач.4 и у вези чл. 30 Кривичног законика и кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст.2 Кривичног законика јер није доказано да је починио кривична дела за која је оптужен.

Одлучујући о жалби Основног јавног тужилаштва у Зрењанину изјављеној против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је жалба основана те да је првостепена пресуда донета на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања као последице површне оцене изведених доказа. Због наведеног, чињенични закључци у пресуди су преурањени као и правна оцена када је првостепени суд закључио да није доказано да је окривљени Миле Драгић извршио кривична дела за која је оптужен.

На новом главном претресу, првостепени суд ће поступити по налозима решења Апелационог суда у Новом Саду како би правилно и потпуно утврдио све чињенице од којих зависи постојање или непостојање кривичних дела на страни окривљеног.