• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Сaoпштење од 12.04.2012. – окр. Котулач Наташа

У кривичном предмету против окривљенe Koтулач Наташе, након одржане јавне седнице већа Апелациони суд у Новом Саду донео је дана 12.03.2012. године решење којим је поводом жалби Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца окривљене, а по службеној дужности, укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење. Истовремено, суд је одлучио да се према окривљеној продужава притвор који по том решењу може трајати до 12.05.2012. године.

Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 07.09.2011. године, окривљена Котулач Наташа оглашена је кривом за извршење кривичног дела насиље у породици из чл. 194 ст.4 у вези ст.1 Кривичног законика на штету свог детета, млт. В.Ц. па је осуђена на казну затвора у трајању од 7 година.

Одлучујући о жалбама Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца окривљене изјављеним против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је првостепени суд у пресуди починио битне повреде одредаба кривичног поступка због којих је иста морала бити укинута. У поновном поступку, првостепени суд ће извести све процесне радње и расправити сва спорна питања на која је другостепени суд указао у својој одлуци.