• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Потврђено решење о продужењу притвора – окр. Алојз.Г, Славиша С., Дејан Р. и Мирослав П.

Својим решењем од 14.05.2012. године Aпелациони суд у Новом Саду потврдио је решење Вишег суда у Новом Саду којим је притвор против окривљених Алојза Г., Славише С., Дејана Р. и Мирослава П. продужен за још два месеца у кривичном поступку због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл. 288 ст.2 Кривичног законика у вези кривичног дела изазивање опште опасности из чл. 278 ст.3 у вези ст.2 и 1 Кривичног законика и др.

Одлучујући о жалби браниоца окривљеног Мирослава П. изјављеној против решења о продужењу притвора Апелациони суд у Новом Саду нашао је да су наводи жалбе неосновани те да разлози за задржавање окривљених у притвору предвиђени одредбама чл. 142 ст.1 тач.2 и тач.5 Законика о кривичном поступку и даље стоје, како за окривљеног Мирослава П. тако и за остале окривљене.

Наиме, притвор против окривљених продужен је за још два месеца с обзиром да истрага у овом кривичном предмету још није окончана те да постоји основана бојазан да би окривљени, у случају да се нађу на слободи, могли утицати на још несаслушане сведоке у правцу смањења односно избегавања своје кривичне одговорности. Осим наведеног разлога из чл. 142 ст.1 тач.2 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да су основани и разлози из којих је првостепени суд продужио притвор окривљенима предвиђени одредбом чл. 142 ст.1 тач.5 Законика о кривичном поступку имајући у виду да је постоје посебно тешке околности које карактеришу извршење кривичног дела за које је запрећена казна затвора преко 10 годинa а које се тичу наступања последице – смрти шест младих особа и лаке телесне повреде које је задобило четири лица.