• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Потврђена пресуда за осуду на 30 година затвора

Aпелациони суд у Новом Саду потврдио је пресуду Вишег суда у Зрењанину од 09.12.2011. године којом је окривљени Божић Горан из Боке оглашен кривим за извршење кривичног дела тешко убиство из чл. 114 ст.1 тач.10 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 30 година.

Одлучујући о жалбама изјављеним од стране Вишег јавног тужиоца у Зрењанину, окривљеног лично као и његовог браниоца против наведене пресуде, поступајуће веће Апелационог суда у Новом Саду одржало је дана 01.03.2012. године јавну седницу већа којој су присуствовали заменик Апелационог јавног тужиоца и окривљени Горан Божић.

Након што је размотрио списе предмета, наводе изјављених жалби, писани предлог Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду те саслушао излагање присутних странака, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да су наводи изјављених жалби неосновани те да пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка на које суд пази по службеној дужности. Имајући у виду да је у првостепеној пресуди чињенично стање потпуно и правилно утврђено, да пресуда садржи разлоге о свим одлучним чињеницама као и да је правилна одлука о казни, другостепени суд је одбио жалбе и првостепену пресуду потврдио.

Пресудом Вишег суда у Зрењанину окривљени Божић Горан оглашен је кривим да је дана 18.06.2011. године у насељеном месту Бока лишио живота члана своје породице којег је претходно злостављао и то оштећену С.П. са којом је у временском периоду од 1995. године до децембра 2009. године живео у ванбрачној заједници и са којом има једно заједничко дето, на тај начин што је у кући оштећене, након вербалне препирке, оштећеној задао више удараца рукама у пределу главе и тела, те је вукао по поду собе, наневши јој лаке телесне повреде, а затим је оборио на кревет те је шакама стезао у пределу врата услед чега је дошло наступања смрти оштећене.