• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 03.02.2010.

Дана 03.02.2010.године пред Апелационим судом у Новом Саду одржана је јавна седница већа у кривичном предмету против окривљеног Дамира Докића из Врдника (који се налази у притвору) због кривичних дела изазивање опште опасности из чл.138 ст.2 у вези ст.1 Кривичног законика и кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл.348 ст. 2 Кривичног законика.

Јавна седница већа одржана је на захтев браниоца окривљеног, адвоката Босиљке Ђукић из Београда а поводом жалби изјављених против пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. К-553/09 од 24.09.2009.године којом је окривљени Докић Дамир оглашен кривим за већ наведена кривична дела те му је изречена јединствена казна затвора у трајању од једне године и три месеца. Обзиром да није тражио да буде позван на седницу већа, окривљени није ни обавештаван нити је присуствовао одржавању седнице. На јавном делу седнице већа, судија известилац је изнео садржину побијане пресуде, доказе изведене у првостепеном поступку као и садржину жалби поднетих од стране Општинског јавног тужилаштва у Руми и браниоца окривљеног. Након тога, бранилац окривљеног дала је конкретније објашњење своје жалбе и поновила предлоге из жалбе. Након одржаног јавног дела седнице, веће ће у нејавном делу донети одлуку поводом поднетих жалби и доставити је странкама путем првостепеног, сада Основног суда у Сремској Митровици.