• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 15.01.2010.

Апелациони суд у Новом Саду са седиштем у ул.Сутјеска бр.3 у Новом Саду, започео је са радом дана 01.01.2010.године.

У Апелациони суд у Новом Саду изабрано је укупно 47 судија и то 17 судија у кривичној материји а 30 судија у грађанској материји.

Дана 05.01.2010.године, судијама и судским службама уручен је годишњи распоред послова.

Предмети преузети из Врховног суда Србије, Окружних и Општинских судова са подручја Аутомне Покрајине Војводине који су сада у надлежности Апелационог суда у Новом Саду разврстани су а приоритетни предмети су додељени у рад судијама тако да је рад на поменутим предметима започео дана 05.01.2010.године.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
НАДРЉАНСКИ СЛОБОДАН