• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 19.01.2010.

У складу са Судским пословником а према годишњем распореду послова у Апелационом суду у Новом Саду, евидентирани су и расподељени судијама у рад предмети који су по закону хитни а расподељују се и остали предмети из надлежности Апелационог суда у Новом Саду.

Кривично одељење Апелационог суда које у свом саставу има V већа, до сада је поступало у притворским предметима у којима је донело већи број одлука по жалбама на решења о притвору. Такође, заказане су прве јавне седнице већа, које ће се одржавати већ у току идуће недеље.

У грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове овог суда, сачињеном од укупно X судских већа, одржавају се седнице већа на којима се доносе и прве одлуке у материји грађанског, породичног и радног права.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ