• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 10.02.2014. године

Саопштење за медије

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице од 26.12.2013 године усвојио жалбе бранилаца окривљеног Даријана Мусића из Новог Сада и укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Даријан Мусић осуђен на казну затвора у трајању од 35 година због извршења кривичног дела тешког убиства из члана 114 ст 1 Кривичног законика и вратио предмет Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

Јавној седници пред жалбеним већем Апелационог суда у Новом Саду присуствовао је окривљени Даријан Мусић и његови браниоци.

Основни разлог због којих је жалбено веће донело одлуку о укидању првостепене пресуде је постојање битне повреде одредаба кривичног поступка, због чега је предмет враћен Вишем суду у Новом Саду ради поновног суђења.

Истовремено, другостепени суд је продужио притвор окривљеном Мусић Даријану, који му је одређен током истражног поступка, до даљњег.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду је са списима предмета достављена Вишем суду у Новом Саду 03.02.2014. године.

Поступајуће судско веће Вишег суда у Новом Саду ће заказати и одржати ново рочиште у поновљеном поступку.

Одлуку судског већа Апелационог суда у Новом Саду можете прочитати у следећем документу:
Кж1 3594/13