• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење за јавност од 28. маја 2014. године

   Јуче је на свечаној седници свих судија и судијских помоћника, ступио на функцију први председник Апелационог суда у Новом Саду.

   Одлуком Народне скупштине од 23. маја 2014. године за председника Апелационог суда у Новом Саду изабран је судија Врховног касационог суда, Новица Пековић.

novica_pekovic_web   Новица Пековић је рођен 1950. године. Правни факултет Универзитета у Београду завршио је 1973. године, а правосудни испит је положио 1975. године. Судијску дужност обавља од новембра 1977. године, када је изабран за судију у Првом општинском суду у Београду, где је поступао у кривичној материји и био председник Кривичног одељења. За судију Окружног суда у Београду изабран је 1994. године, а 1999. године изабран је за судију Врховног суда Србије и ту дужност је обављао до 31. децембра 2009. године. Био је председник Кривичног одељења и руководилац судске праксе. Одлуком Првог састава Високог савета судства од 25. децембра 2009. године престала му је дужност судије Врховног суда Србије, а у поступку извршења Одлуке Уставног суда којима су усвојене жалбе неизабраних судија, одлуком Високог савета судства од 13. новембра 2012. године изабран је на сталну судијску функцију Врховног касационог суда. Поступао је у кривичној материји и био председник Кривичног одељења Врховног касационог суда. Одлуком председника Врховног касационог суда од 12. априла 2013. године, постављен је за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, коју функцију је обављао до избора. Судија Новица Пековић је учествовао на бројним стручним семинарима и округлим столовима у земљи и иностранству, аутор је више стручних радова и сентенци које су објављене у билтенима Врховног суда Србије и Врховног касационог суда.  Био је члан Високог савета правосуђа до марта 2009. године, а учествовао је у раду радних група за израду нацрта више закона. Кроз дугогодишњи стаж исказао је велико стручно знање, познавање права, аутор је великог броја стручних радова због чега ужива углед међу колегама. Поседовање организационих способности показао је као председник Кривичног одељења у Врховном касационом суду, Врховном суду Србије и нижестепеним судовима. Од постављења за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду веома се истакао у организаторским способностима, у руковођењу судом, а добар рад Апелационог суда у Новом Саду утврђен је и приликом контроле коју су извршиле судије Врховног касационог суда недавно. У мишљењу које је достављено од стране седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, истиче се да је Новица Пековић један од најстручнијих судија, који са лакоћом решава најсложеније кривичне предмете, а откако је постављен за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, остварио је изузетно добру сарадњу са запосленима у суду. Иначе Новица Пековић је судија који је познат готово свим судијама у Републици Србији, као изузетан зналац и познавалац кривичног права и човек који ужива изузетан углед и поверење међу судијама.

   Апелациони суд у Новом Саду конституисан је и почео са радом 01.01.2010. године, а до јуче је на челу тог суда био вршилац функције председника суда.

   Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, стара се о одржавању независности судија и угледу суда. Председник суда се бира на период од пет година почев од дана ступања на функцију и не може бити поново биран.