• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 05.06.2014. године

Одлучујући о жалбама Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, окривљеног Вујачић Радосава лично и његовог браниоца, Симић Синише адвоката у Београду, Апелациони суд у Новом Саду је дана 22.05.2014.год. одржао јавну седницу већа на којој је размотрило списе предмета заједно са побијаном пресудом, па је нашао да је жалба ВЈТ у Новом Саду основана, а жалбе окривљеног и његовог браниоца неосноване.

Овај суд је преиначио пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Вујачић Радосав из Новог Сада, оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја из чл.289 ст.1 КЗ, тако што је окривљеног ОСУДИО НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ у коју му је применом чл.63 КЗ урачунато време проведено у притвору од 23.08.2010..год. до 20.09.2010.год., те му је изрекао МЕРУ БЕЗБЕДНОСТИ забрана управљањем моторним возилом „Б" категорије у трајању од три године. Како је Апелациони суд нашао да су жалбе окривљеног лично и његовог браниоца неосноване исте је одбио и у непреиначеном делу потврдио првостепену пресуду.

Утврђено је да је окривљени Вујачић дана, 22.08.2010.год. у Новом Саду, под дејством алкохола у крви услед чега је био неспособан за вожњу, управљао путничким моторним возилом брзином од 83.3 km/h која брзина није била прилагођена условима саобраћаја и није држао безбедно одстојање од возила које се креће испред њега, тако да може благовремено да успори или се заустави, услед чега је предњим делом свог возила налетео на задњи део бицикла којим је управљао млт.оштећени М.Л. из Футога од чега је малолетни оштећени задобио тешке телесне повреде због којих повреда је на лицу места наступила смрт.

Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 09.07.2013.год. окривљени је оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја из чл.289 ст.1 КЗ и применом одредаба о ублажавању казне испод законског минимума, била му је изречена казна затвора у трајању од једне године и шест месеци, као и мера забране управљања моторним возилом „Б" категорије у трајању од две године.

Испитујући одлуку о казни, веће Апелационог суда је нашло да је првостепени суд пропустио да цени као отежавајућу околност драстичност у кршењу саобраћајних прописа од стране окривљеног у смислу да се у конкретним условима саобраћаја његова вожња може окарактерисати као безобзирна а да је смртна последица наступила према малолетнику, те да је у таквој ситуацији апсурдно говорити о ублажавању казне, па да у оваквој ситуацији допринос покојног за настанак саобраћајне незгоде не може бити довољан да би се казна могла ублажити. Веће овог суда је нашло да ће се тек казном затвора у трајању од две године у свему остварити сврха кажњавања.

Окривљеном је изречена и мера безбедности забрана управљања моторним возилом „Б" категорије у трајању од три године, која мера се извршава од правоснажности пресуде, а време проведено у затвору се не урачунава у време трајања мере.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду,
Ивана Јосифовић