• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 02.07.2014. године

Одлучујући о жалби Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, веће Апелационог суда у Новом Саду је на седници одржаној дана 01.07.2014.године донело решење којим је одбијена као неоснована жалба Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, изјављена против решења Вишег суда у Новом Саду посл.бр.К.272/12 од 23.06.2014.године, којим је према окривљенима Алојзу Ганићу, Славиши Станишићу, Дејану Ратковићу и Мирославу Папуга, у кривичном поступку због кривичних дела тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 КЗ у вези кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278 став 3 у вези става 1 КЗ и тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 КЗ у вези кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278 став 3 у вези става 2 и 1 КЗ, а након доношења првостепене пресуде, укинут притвор и одлучено да се исти одмах пусте на слободу.

У конкретном случају, утврђено је да је правилна оцена првостепеног суда да протек времена од извршења предметних кривичних дела, досадашњи боравак именованих окривљених лица у притвору у трајању дужем од две године, као и околност да је у међувремену окончан првостепени кривични поступак доношењем пресуде којом су окривљени неправноснажно осуђени на вишегодишње казне затвора, јесу околности које у међусобној повезаности указују да не постоји више такав степен узнемирења јавности који би могао да утиче на несметано и правично вођење кривичног поступка, што је неопходан услов да би на основу одредбе члана 211 став 1 тачка 4 ЗКП-а притвор према окривљенима био одређен или продужен. Фаза поступка која следи, сама по себи, не оправдава задржавање окривљених у притвору по основу наведеног законског основа јер је несумљиво да ће се наставак и даљи ток поступка несметано одвијати и уколико се окривљени налазе на слободи.