• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 07.07.2014. године

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице дана 20.05.2014. године усвојио жалбе бранилаца окривљеног Ракић Радослава, адвоката Апро Љубомира и Тадић Николе из Новог Сада и жалбу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду и укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Ракић Радослав осуђен на казну затвора у трајању од 3 године због извршења кривичног дела обљуба злоупотребом положаја из члана 181 став 2 Кривичног законика и коме је изречена мера безбедности забрана вршења позива и то наставника и свих послова везаних за образовање и васпитање на период од 5 година и вратио предмет Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

Јавној седници пред жалбеним већем Апелационог суда у Новом Саду присуствовао је заменик Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду и бранилац окривљеног адвокат Тадић Никола.
Основни разлог због којих је жалбено веће донело одлуку о укидању првостепене пресуде је постојање битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а јер пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама или су ти разлози потпуно нејасни или у знатној мери противречни, на шта се основано указује у жалби, због чега је предмет враћен Вишем суду у Новом Саду ради поновног суђења.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду је са списима предмета достављена Вишем суду у Новом Саду дана 30.06.2014. године.

Поступајуће судско веће Вишег суда у Новом Саду ће заказати и одржати ново рочиште у поновљеном поступку.