• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 24.07.2014. године

Након одржане јавне седнице дана 13.02.2014. године у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца малолетног К.В., адвоката Владимира Бељански, Апелациони суд у Новом Саду је усвојио жалбе Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца малолетног и укинуо решење Вишег суда у Новом Саду којим је малолетном К.В. изречена васпитна мера појачан надзор од стране органа старатељства која траје најкраће шест месеци а најдуже две године, због кривичног дела тешко убиство у покушају услед прекорачења нужне одбране из чл.114 ст.1 тач.11 у вези са чл.19 КЗ и вратио предмет Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

Првостепена одлука је укинута услед постојања битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а јер је иста противречна сама себи а разлози о одлучним чињеницама су у знатној мери нејасни, чиме су за сада и чињенични и правни закључци првостепеног суда доведени у сумњу. Како је утврђено постојање ових битних повреда одредаба кривичног поступка, Апелациони суд по службеној дужности, а поводом жалбе изјављене у корист малолетног због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, није ни испитивао одлуку о кривичној санкцији. Предмет је уз упутства другостепеног суда враћен Вишем суду у Новом Саду на поновно одлучивање.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду је са списима предмета експедована дана 09.07.2014.године.