• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 12.09.2014. године

Данас је пред Апелационим судом у Новом Саду одложена јавна седница у кривичном предмету против окривљеног Даријана Мусића због кривичног дела тешко убиство из чл. 114 тач. 1 КЗ.

Петочлано веће овог суда је уважило молбу браниоца окривљеног, адвоката Палибрк Драгана из Београда за одлагање данашње седнице већа, с обзиром да је Адвокатска комора Београда дана 10.09.2014. год. ступила у штрајк, а како се у конкретном случају ради о једном од најтежих кривичних дела које Кривични законик прописује и за које је предвиђена и најтежа казна, уважавајући право окривљеног на стручну одбрану у складу са међународним конвенцијама о заштити људских права у оквиру које и права на правично суђење, данашња јавна седница, на којој је било предвиђено одлучивање о жалбама одбране на првостепену пресуду, је одложена.

Следећа јавна седница у овом предмету је заказана за први слободан термин, 17. октобар 2014.год. са почетком у 10 часова. Присутна су лица су обавештена о времену одржавања седнице, а поступајући председник већа је присутне упозорила на последице изостанка у смислу да се исти сматрају уредно обавештеним и да њихов евентуални недолазак неће бити сметња да се јавна седница одржи у заказаном термину. Такође је нагласила да се јавна седница неће поново одлагати из овог пута прихваћених разлога, везаних за штрајк адвоката.