• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 23.09.2014. године

Апелациони суд у Новом Саду је донео решење којим је према окривљеном БОЖИНОВСКИ ЗОРАНУ држављанину Републике Македоније, укинут притвор који му се рачуна од дана лишења слободе 07.11.2013.год. и истовремено му је изречена мера забране напуштања боравишта – територије Републике Србије уз обавезу периодичног јављања Полицијској управи Нови Сад. Од окривљеног је привремено одузета путна исправа Републике Македоније и упозорен је да се у случају непоштовања изречене мере против њега може одредити, друга, тежа мера за обезбеђење присуства и несметани ток кривичног поступка. Ова мера ће трајати док за истом буде постојала потреба, а најдуже до извршења одлуке о изручењу, при чему ће суд на свака три месеца преиспитати оправданост трајања мере.

Наиме, након што је окривљени Божиновски Зоран лишен слободе, Министарство правде Републике Македоније је дана 12.11.2013.год. путем Министарства правде Републике Србије доставило молбу за изручење окривљеног странца Божиновски Зорана, ради вођења кривичног поступка пред Основним судом у Скопљу због основане сумње да је извршио кривична дела злочиначко удруживање из чл.394 ст.2 Кривичног законика Републике Македоније, кривично дело шпијунажа из чл.316 ст.3 у вези са чл.45 КЗ РМ и кривично дело уцена из чл.259 ст.2 у вези са ст.1 у вези са чл.19 КЗ РМ. Окривљени се за то време налазио у екстрадиционом притвору због бојазни од бекства, односно због постојања околности које указују да ће се сакрити или побећи у циљу ометања поступка одлучивања о замолници.

Виши суд у Новом Саду је дана 06.05.2014.год. донео решење којим је утврдио да су испуњене претпоставке за изручење окривљеног Републици Македонији, али је Апелациони суд у Новом Саду, дана 11.06.2014.год., након одржане јавне седнице уважио жалбе окривљеног Божиносвки Зорана и његових бранилаца и укинуо то решење. Разлози из којих је првостепено решење укинуто огледају се у битним повредама одредаба кривичног поступка у смислу да првостепени суд није навео јасне разлоге о одлучним чињеницама од чијег утврђења зависи правилност одлуке. Наиме, према чл.7 ст.1 тач.4 и чл.16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима РС, захтев за пружање међународне правне помоћи не односи се на политичко кривично дело или друго кривично дело повезано са политичким кривичним делом, па како се окривљени Божиновски према Молби за изручење и пратећој документацији, терети због непред наведених кривичних дела међу којима и шпијунажа и др., а узимајући у обзир природу ових кривичних дела, Апелациони суд је нашао да је неопходно утврдити да ли се у конкретном случају ради о политичким кривичним делима или другим делима у вези са политичким кривичним делом и навести уверљиве разлоге у том правцу. Такође, првостепеном суду је наложено да провери наводе окривљеног да је исти поднео захтев за добијање азила у Републици Србији као и да ли је о том евентуалном захтеву одлучено.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду,
Ивана Јосифовић