• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 13.11.2014. године

Данас је у Апелационом суду у Новом Саду одржана јавна седница у кривичном предмету против окривљеног Врекић Васкрсија због кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.5 КЗ и др. Пред петочланим већем овог суда, наводе својих жалби изнели су бранилац окривљеног адвокат Јововић Војислав из Београда и окривљени лично, а Заменик Апелационог јавног тужиоца је изнео наводе одговора на жалбу који је изјавио Виши јавни тужилац у Новом Саду.

Жалбе су изјављене против одлуке Вишег суда у Новом Саду који је окривљеног Врекић Васкрсија огласио кривим због убиства из користољубља Цимбал Марије у Новом Саду, 16.02.2013.год. и изрекао му казну затвора у трајању од четрдесет година.

Жалбама одбране се ова пресуда побија из свих законских разлога и предлаже се да Апелациони суду пресуду укине и врати на поновно одлучивање или исту преиначи и окривљеног ослободи од оптужбе. С друге стране, Виши тужилац у Новом Саду је Апелационом суду предложио да првостепену пресуду потврди у целости.

Другостепени суд ће, након већања и гласања, одлуку о жалбама донети у писменом облику.

ПР Апелационог суда у Новом Саду

Ивана Јосифовић