• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Тридесет пет година окривљеном Даријану Мусићу

Апелациони суд у Новом Саду је делимично усвојио жалбе окривљеног Даријана Мусића и његових бранилаца и осудио га на казну затвора у трајању од 35 година у коју му се урачунава време проведено у притвору у ком остаје до упућивања на издржавање казне.

У преосталом делу, одбијене су као неосноване жалбе одбране јер је овај суд нашао да је окривљени Даријан Мусић крив због тешког убиства у коме је на свиреп начин убијена Владислава Червенко.

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди Вишег суда у Новом Саду.

Преиспитујући одлуку о казни, Апелациони суд је нашао да је првостепени суд пропустио да цени да је окривљени у време извршења дела био смањено урачунљив која околност уз његово здравствено стање и породичну историју насиља у породици, утичу на степен његове кривице, па га је уз постојање свих других, отежавајућих околности осудио на казну затвора у трајању од 35 година.

Овако одмерена казна затвора у складу је са свим апсектима његове личности као учиниоца и тежином кривичног дела које је учинио, па је суд и поред чињенице да је окривљени млад човек нашао да је ова вишедеценијска казна затвора потребна и довољна да се оствари сврха кажњавања.