• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Потврђено 40 година окривљеном Врекић Васкрсију

Апелациони суд у Новом Саду одбио је као неосноване жалбе окривљеног Врекић Васкрсија и његовог браниоца и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду због кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.5 КЗ и др.

Окривљени Врекић Васкрсије крив је због убиства из користољубља које се одиграло у Новом Саду, 16.02.2013.год. а у коме је страдала Цимбал Марија (23).

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди.

Преиспитујући одлуку о казни, став је суда да ће се само казном затвора у максималном трајању коју закон предвиђа, остварити сврха кажњавања ценећи при том да је покојна оштећена била веома млада, да је окривљени и раније осуђиван због кривичног дела са елементима насиља као и посебно његово држање након извршења дела, односно да је покушао да сакрије трагове извршења. Суд је у пресуди нагласио хладнокрвност у понашању окривљеног    па је оценио да је само казна затвора у трајању од 40 година адекватна тежини извршеног дела и личности окривљеног.