• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Потврђена првостепена пресуда против окривљеног Ђурић Драгана из Сурчина

Апелациони суд у Новом Саду је одбио као неосновану жалбу браниоца окривљеног Ђурић Драгана из Сурчина и потврдио пресуду Вишег суда у Суботици због извршења кривичног дела силовање у покушају из чл. 178 ст. 3 у вези ст. 1 и чл. 30 КЗ и кривичног дела тешко убиство из чл. 114 тач. 5 КЗ.

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди, те да су неприхватљиви наводи жалбе браниоца о смањеној урачунљивости окривљеног и утицаја признања на висину казне.

Преиспитујући одлуку о казни, Апелациони суд је нашао да је првостепени суд правилно окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 40 година, сматрајући да је таква казна нужна мера за остваривање сврхе кажњавања и постизања како опште, тако и специјалне превенције. Околности и начин извршења кривичних дела, указују на такав бестијални злочин да је неопходно изрећи најстрожију казну које наше кривично законодавство предвиђа за тешко убиство. Суд је у пресуди нагласио бруталност и агресивност окривљеног, као индикатор степена безобзирности окривљеног спрам малолетног узраста и беспомоћности оштећене.