• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 23.10.2015. године

   Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице дана 02.09.2015. године усвојио жалбу браниоца окривљеног Деспота Вранића, адвоката Татомира Лековића из Крагујевца, и укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Деспот Вранић осуђен на казну затвора у трајању од 8 година због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 ст. 2 у вези чл. 289 ст. 1 Кривичног законика и којом му је изречена мера безбедности – забрана управљања моторним возилом Б категорије у трајању од 4 године. Предмет је враћен Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

    Основни разлог због ког је жалбено веће донело одлуку о укидању првостепене пресуде је постојање битних повреда кривичне процедуре, због чега се првостепена пресуда морала укинути. Ради се о постојању битне повреде правила поступка из чл. 438 ст. 1 тач 11 и ст. 2 тач. 2 ЗКП-а, јер је изрека пресуде неразумљива, а у образложењу пресуде одлучне чињенице нису утврђене, односно пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама или су ти разлози у знатној мери противречни или нејасни, на шта се основано указује у жалби.

    Оптуженом Деспоту Вранићу је продужен притвор који му се рачуна од 09.04.2014. године и исти ће трајати до нове одлуке суда.

    Одлука Апелационог суда је експедована дана 22.10.2015. године.