• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ КИНЕ АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ

Дана 29.10.2015.године, у организацији Врховног касационог суда, Апелациони суд у Новом Саду је посетила делегација судија Врховног суда Народне Републике Кине и из других судова НР Кине и председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Посета је реализована у циљу размене искустава у реформи правосудног система.

Председник Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић, је упознао делегацију из Кине са организацијом и надлежностима судова за територију коју покрива Апелациони суд у Новом Саду, као и програмом и приступом решавању старих предмета.

Делегација из НР Кине је упознала домаћине са својим искуствима у раду, нарочито у области извршења у привредним споровима и стечају, те структуром предмета и хијерархијом и надлежностима судова у НР Кини.

Милица Јанча,

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

20151028