• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Кандидатура судије Саве Ђурђића за изборног члана ВСС

Седница свих судија Апелациног суда у Новом Саду дана 26.10.2015. године предложила је судију овог суда Саву Ђурђића као кандидата за члана Високог савета судства из реда судова са територије аутономних покрајина.

Решењем Изборне комисије ВСС од 06.11.2015. године утврђена је коначна листа кандидата  за изборне чланове ВСС из реда судија за судове са територије аутономних покрајина.

Са својством кандидата судија Саво Ђурђић представља свој Програм о важним питањима функционисања и унапређења судског система, из угла надлежности Високог савета судства, уз личну и професионалну биографију, ради ширег упознавања судија са подручја аутономних покрајина, с тим што ће се представљање наведеног Програма судијама основних, виших, прекршајних и привредних судова обавити у седиштима  виших судова, у периоду до избора који ће се одржати 21.12.2015. године.

Програм кандидата:
savo_djurdjic_program.pdf

Лична и професионална биографија:
savo_djurdjic_biografija.pdf