• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 09.04.2010.

Презентација и јавна расправа поводом израде Предлога Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова и Предлога Правилника о дисциплинској одговорности судија, одржана је у Апелационом суду у Новом Саду,  08.04.2010.године са почетком у 11,00 часова.

Домаћин овог дешавања, в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду и члан радне групе за израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова, судија Слободан Надрљански представио је председнике радних група које су израдиле наведене предлоге Правилника: судију Вучка Мирчића – члана Високог Савета судства и председника радне групе за израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова и судију Младена Николића – члана Високог савета судства и председника радне групе за израду Правилника о дисциплинској одговорности судија. Поред председавајућих судија, на овој презентацији су учествовали и неки од чланова радних група и то: судија Врховног касационог суда Лидија Ђукић, в.ф. председника Вишег прекршајног суда, Одељења у Новом Саду – судија Мирјана Тукар и судија Апелационог суда у Новом Саду Мирјана Андријашевић.

Након представљања садржине и циљева предлога наведених Правилника од стране председавајућих судија радних група, уследила је богата и садржајна расправа од стране учесника овог скупа, уз подношење и писаних сугестија и предлога, који ће у наредном периоду од стране радних група бити сумирани и достављени Високом савету судства.