• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 23.04.2010.

Заједничка конференција за новинаре Апелационог, Вишег и Основног суда у Новом Саду, одржана је дана 23.04.2010. године у згради правосудних органа у Новом Саду.
Тема конференције били су први, тромесечни извештаји о раду новоформираних судова - Апелационог, Вишег и Основног суда у Новом Саду, који су почели са радом 01. јануара 2010. године, разматрање извештаја и њихова оцена.

Апелациони суд у Новом Саду у периоду од 01.01.2010. године до 31.03.2010. године имао је у раду укупно 15.874 предмета (од тога 13.329 преузетих предмета од других судова и 2545 нових предмета). У наведеном периоду урађено је укупно 4.888 предмета а остало нерешених 10.986 предмета.

Након изношења статистичких показатеља резултата рада суда, констатовано је да су судије Апелационог суда у Новом Саду постигле најбољи резултат по броју урађених предмета али и да су те исте судије, по броју предмета у раду, најоптерећеније судије у Србији (у поређењу са оптерећеношћу судија осталих апелационих судова).

Имајући у виду укупан број предмета овога суда у прва три месеца рада у односу на  предвиђену систематизацију од 50 судија (суд практично ради са 46 судија), уочена је проблематика недовољног броја судија, и од стране Високог савета судства који се припрема да изврши корекцију наше систематизације у правцу повећања броја судија.