• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење

Дана 29.01.2016.године Апелациони суд у Новом Саду је био домаћин Јавне расправе о Преднацрту Грађанског законика Републике Србије, у организацији Министарства правде и GIZ-а.

Теме Јавне расправе су биле: општи део облигационих односа, породични односи и наслеђивање.

Учесницима су се обратили заменик председника Апелационог суда у Новом Саду, проф др Миодраг Орлић, члан Комисије за израду Грађанског законика, Ратко Слијепчевић, секретар Комисије, судија Снежана Андрејевић, заменик председника Врховног касационог суда и члан Комисије. Чланови Комисије су изнели поједина решења из Преднацрта, након чега се отворила Јавна расправа у коју су се укључили учесници, те изнели своје мишљење о појединим решењима из Преднацрта законика.

Учесници Јавне расправе су биле судије и судијски помоћници Апелационог суда у Новом Саду, судије и судијски помоћници подручних судова са територије Апелационог суда у Новом Саду, представници Адвокатске коморе Војводине, Правног факлутета, невладиних организација и други.

Чланови Комисије за израду Преднацрта су позвали све учеснике да доставе своје образложене идеје и предлоге одредби Преднацрта Грађанског законика.