• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 22.03.2011.

У Апелационом суду у Новом Саду данас је одржана седница већа у поступку за изручење Веселина Вукотића Републици Црној Гори.

Решавајући по молби Републике Црне Горе за изручење Веселина Вукотића, Републици Црној Гори ради издржавања јединствене казне затвора у трајању од 20 година, Виши суд у Новом Саду донео је решење којим је одбио наведену молбу налазећи да нису испуњене претпоставке за његово изручење.

На данашњој седници већа, саслушани су Веселин Вукотић и његови браниоци, адвокати Томановић Зденко и Гојковић Драган, који су изнели мишљење да нису испуњени законски услови за изручење Веселина Вукотића правосудним органима Републике Црне Горе. Апелациони јавни тужилац није присуствовао седници, али је у свом писаном изјашњењу такође изнео исто мишљење.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду биће донета у законском року.