• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Саопштење

Председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић је данас 26. октобра 2016. године увео судију Апелационог суда у Новом Саду, Мирослава Алимпића, у дужност вршиоца функције председника Вишег суда у Шапцу.

 
Саопштење

Дана 07.10.2016.године Нела Кубуровић, министар правде Републике Србије, била је у радној посети Апелационом суду у Новом Саду. Састанку су присуствовали председник Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић, заменици председника и председници одељења Апелационог суда у Новом Саду, као и председник Вишег суда у Новом Саду, Дарко Тадић и председница Основног суда у Новом Саду, Анђелка Станојевић.

Министар правде Нела Кубуровић се интересовала за проблеме у раду судова, а посебно за Програме решавања старих предмета, као и решавање предмета у извршној материји. Изразила је задовољство радом Апелационог суда у Новом Саду, те истакла да предузима мере из своје надлежности како би се превазишао проблем смештајних услова у новосадском правосуђу, као и да је у плану изградња потпуно нове зграде за новосадске судове.

 
Саопштење

Дана 06.06.2016. године, након одржане седнице већа, Апелациони суд у Новом Саду је донео решење којим су усвојене жалбе бранилаца оптужених Буха Милоша и Буха Душана, те је првостепена пресуда Вишег суда у Новом Саду, којом је Буха Душан оглашен кривим за кривично дело тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, а Буха Милош оглашен кривим за кривично дело тешко убиство, укинута, и предмет враћен на поновно суђење.

Апелациони суд је утврдио да су жалбе бранилаца Буха Душана и Буха Милоша основане, односно да је првостепена пресуда захваћена битним повредама одредби кривичног поступка из чл. 438 ст. 1 тач. 11 ЗКП, јер је изрека пресуде неразумљива, а самим тим и противречна разлозима пресуде. Наиме, из датог описа радњи не произилази да су утврђене све релевантне чињенице везане за умишљај Буха Милоша у односу на лишење живота оштећеног Војислава Шкрбића, односно могућност довођења у опасност живота других лица.

Оптуженом Буха Душану, продужен је притвор у коме се оптужени налази на основу решења Вишег суда у Новом Саду од 13.06.2014. године.

 
Саопштење

Дана 16.06.2016. године Апелациони суд у Новом Саду је донео решење којим је одбијена жалба ВЈТ у Новом Саду изјављена против решења Вишег суда у Новом Саду којим је осуђени Ганић Алојз условно отпуштен са издржавања казне затвора, под условом да до краја истека казне 04.06.2017.године не учини ново кривично дело.

Другостепени суд се приликом одлучивања руководио тиме да ли је у односу на осуђеног постигнута сврха кажњавања, сходно чл. 46 ст. 1 Кривичног законика, којом одредбом је прописано да ће суд осуђеног који је издржао две трећине казне затвора условно отпустити са издржавања казне, ако се осуђени у току издржавања казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна неће учинити ново кривично дело. У образложењу другостепене одлуке, веће Кривичног одељења Апелационог суда у Новом Саду је утврдило да је првостепени суд правилно ценио све околности од значаја за одлуку, те правилно утврдио да се окривљени током досадашњег издржавања казне затвора, тако поправио, да постоји низак степен ризика од понављања дела, као и да је процес ресоцијализације довршен, из којих разлога је сврсисходно усвајање молбе осуђеног да се отпусти са досадашњег издржавања казне затвора, под условом да до краја истека казне не учини ново кривично дело.

Милица Јанча
Координатор за медије
Апелационог суда у Новом Саду

 
Саопштење

Дана 29.01.2016.године Апелациони суд у Новом Саду је био домаћин Јавне расправе о Преднацрту Грађанског законика Републике Србије, у организацији Министарства правде и GIZ-а.

Теме Јавне расправе су биле: општи део облигационих односа, породични односи и наслеђивање.

Учесницима су се обратили заменик председника Апелационог суда у Новом Саду, проф др Миодраг Орлић, члан Комисије за израду Грађанског законика, Ратко Слијепчевић, секретар Комисије, судија Снежана Андрејевић, заменик председника Врховног касационог суда и члан Комисије. Чланови Комисије су изнели поједина решења из Преднацрта, након чега се отворила Јавна расправа у коју су се укључили учесници, те изнели своје мишљење о појединим решењима из Преднацрта законика.

Учесници Јавне расправе су биле судије и судијски помоћници Апелационог суда у Новом Саду, судије и судијски помоћници подручних судова са територије Апелационог суда у Новом Саду, представници Адвокатске коморе Војводине, Правног факлутета, невладиних организација и други.

Чланови Комисије за израду Преднацрта су позвали све учеснике да доставе своје образложене идеје и предлоге одредби Преднацрта Грађанског законика.

 
Саопштење од 17.12.2015. године

Дана 16.12.2015.године Апелациони суд у Новом Саду је био домаћин округлог стола на тему „Коришћење видео линка у кривичном поступку“.

На отварању округлог стола учесницима скупа се обратио председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић.

Округли сто је одржан у организацији OEBS-a, Организације за европску безбедност и сарадњу-Мисија у Србији, са циљем да судије и јавни тужиоци са територије под надлежношћу Апелационог суда у Новом Саду, као и представници Управе за извршење кривичних санкција и професори кривичног права, разговарају о досадашњој употреби видео линка у кривичном поступку.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Милица Јанча

 
Кандидатура судије Саве Ђурђића за изборног члана ВСС

Седница свих судија Апелациног суда у Новом Саду дана 26.10.2015. године предложила је судију овог суда Саву Ђурђића као кандидата за члана Високог савета судства из реда судова са територије аутономних покрајина.

Решењем Изборне комисије ВСС од 06.11.2015. године утврђена је коначна листа кандидата  за изборне чланове ВСС из реда судија за судове са територије аутономних покрајина.

Са својством кандидата судија Саво Ђурђић представља свој Програм о важним питањима функционисања и унапређења судског система, из угла надлежности Високог савета судства, уз личну и професионалну биографију, ради ширег упознавања судија са подручја аутономних покрајина, с тим што ће се представљање наведеног Програма судијама основних, виших, прекршајних и привредних судова обавити у седиштима  виших судова, у периоду до избора који ће се одржати 21.12.2015. године.

Програм кандидата:
savo_djurdjic_program.pdf

Лична и професионална биографија:
savo_djurdjic_biografija.pdf

 
Саопштење од 03.11.2015. године

Дана 30.10.2015. године је у периоду од 11 до 12 часова одржан „Дан отворених врата у новосадским судовима", којом приликом су представници судова, чије је седиште у згради правосудних органа у Новом Саду, одговарали на питања представника медија и заинтересованих грађана. Представник Апелационог суда у Новом Саду, портпарол Милица Јанча, је приликом обиласка Апелационог суда, упознала присутне грађане, од којих су у великом броју били присутни студенти правних факултета у Новом Саду, са организацијом рада у одељењима и надлежностима Апелационог суда у Новом Саду.

Милица Јанча,
Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

 
ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ КИНЕ АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ

Дана 29.10.2015.године, у организацији Врховног касационог суда, Апелациони суд у Новом Саду је посетила делегација судија Врховног суда Народне Републике Кине и из других судова НР Кине и председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Посета је реализована у циљу размене искустава у реформи правосудног система.

Председник Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић, је упознао делегацију из Кине са организацијом и надлежностима судова за територију коју покрива Апелациони суд у Новом Саду, као и програмом и приступом решавању старих предмета.

Делегација из НР Кине је упознала домаћине са својим искуствима у раду, нарочито у области извршења у привредним споровима и стечају, те структуром предмета и хијерархијом и надлежностима судова у НР Кини.

Милица Јанча,

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

20151028

 
Дан отворених врата у новосадским судовима

Поводом Европског дана цивилне правде, дана 30.10.2015. године од 11 до 12 часова, у Згради правосудних органа у Новом Саду биће одржан „Дан отворених врата“, у организацији Апелационог, Вишег, Основног и Привредног суда у Новом Саду, којим поводом Апелациони суд у Новом Саду позива све заинтересоване грађане и представнике медија да дођу и упознају се са радом ових институција кроз обилазак зграде. У току обиласка, представници судова ће одговарати на питања представника медија и заинтересованих грађана и пружити основне информације, све како би се рад суда учинио транспарентнијим и како би се грађанима приближило остваривање судијске функције.

Милица Јанча
Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

 
Саопштење од 23.10.2015. године

   Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице дана 02.09.2015. године усвојио жалбу браниоца окривљеног Деспота Вранића, адвоката Татомира Лековића из Крагујевца, и укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Деспот Вранић осуђен на казну затвора у трајању од 8 година због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 ст. 2 у вези чл. 289 ст. 1 Кривичног законика и којом му је изречена мера безбедности – забрана управљања моторним возилом Б категорије у трајању од 4 године. Предмет је враћен Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

    Основни разлог због ког је жалбено веће донело одлуку о укидању првостепене пресуде је постојање битних повреда кривичне процедуре, због чега се првостепена пресуда морала укинути. Ради се о постојању битне повреде правила поступка из чл. 438 ст. 1 тач 11 и ст. 2 тач. 2 ЗКП-а, јер је изрека пресуде неразумљива, а у образложењу пресуде одлучне чињенице нису утврђене, односно пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама или су ти разлози у знатној мери противречни или нејасни, на шта се основано указује у жалби.

    Оптуженом Деспоту Вранићу је продужен притвор који му се рачуна од 09.04.2014. године и исти ће трајати до нове одлуке суда.

    Одлука Апелационог суда је експедована дана 22.10.2015. године.

 
Потврђена првостепена пресуда против окривљеног Ђурић Драгана из Сурчина

Апелациони суд у Новом Саду је одбио као неосновану жалбу браниоца окривљеног Ђурић Драгана из Сурчина и потврдио пресуду Вишег суда у Суботици због извршења кривичног дела силовање у покушају из чл. 178 ст. 3 у вези ст. 1 и чл. 30 КЗ и кривичног дела тешко убиство из чл. 114 тач. 5 КЗ.

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди, те да су неприхватљиви наводи жалбе браниоца о смањеној урачунљивости окривљеног и утицаја признања на висину казне.

Преиспитујући одлуку о казни, Апелациони суд је нашао да је првостепени суд правилно окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 40 година, сматрајући да је таква казна нужна мера за остваривање сврхе кажњавања и постизања како опште, тако и специјалне превенције. Околности и начин извршења кривичних дела, указују на такав бестијални злочин да је неопходно изрећи најстрожију казну које наше кривично законодавство предвиђа за тешко убиство. Суд је у пресуди нагласио бруталност и агресивност окривљеног, као индикатор степена безобзирности окривљеног спрам малолетног узраста и беспомоћности оштећене.

 
Позив за медије - Том Дивајн, експерт за заштиту узбуњивача, у Новом Саду

Обавештавамо Вас  да ће у понедељак, 22.06.2015.год. са почетком у 10 часова, у Апелационом суду у Новом Саду, у малој сали на 3. спрату, бити одржан семинар/радионица под називом Примена Закона о заштити узбуњивача.

Том Дивајн (Tom Devine), стручњак за заштиту узбуњивача и експерт УСАИД Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт говориће на целодневном семинару „Примена закона о заштити узбуњивача" који се одржава у Апелационом суду у Новом Саду.

Током свог 33-годишњег рада на Пројекту за одговорну власт заступао је или неформално помагао преко 6.000 узбуњивача међу којима је и чувени њујоршки полицајац Френк Серпико који је изашао у јавност са причом о корупцији у полицији.

Изјаве за медије биће омогућене у периоду од 11:25 - 11:40 часова.

За изјаву на тему примене Закона о заштити узбуњивача и његовим кључним одредбама као саговорник ће бити доступна Мирјана Мартић, судија Прекршајног суда и члан радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача.

Молимо вас да због процедуре уласка у суд, најавите своје присуство на доле наведене контакте.

Портпарол Апелационог суда,
Ивана Јосифовић
063 588 513
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Саопштење од 11.06.2015. године

    Након одржане јавне седнице у присуству заменика АЈТ, окривљених Ганић Алојза, Станишић Славише, Ратковић Дејана и Папуга Мирослава и њихових бранилаца, Апелациони суд у Новом Саду је 02.04.2015.год. донео пресуду у предмету поводом догађаја у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду.

    Пресуда Вишег суда у Новом Саду бр. К 272/12 од 23.06.2015.год. је ПРЕИНАЧЕНА само у делу одлуке о кривичним санкцијама и то тако што је Апелациони суд у Новом Саду, окривљеног Ганић Алојза због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом изазивање опште опасности из чл.278 ст.3 у вези са ст.1 КЗ, уместо на казну затвора у трајању од пет година колико је изрекао првостепени суд, осудио на казну затвора у трајању од четири године.

    Апелациони суд је пресуду преиначио и у односу на окривљеног Станишић Славишу тако што је делимичним усвајањем жалбе Вишег јавног тужиоца окривљеном уз казну затвора у трајању од девет година, изрекао и меру безбедности забрана вршења угоститељске делатности у трајању од три године, која ће се рачунати од правоснажности пресуде с тим да се време проведено на издржавању казне затвора не урачунава у време трајања мере.

    У преосталом делу, другостепени суд је одбио као неосноване жалбе ВЈТ, окривљених лично и њихових бранилаца па је ПОТВРДИО пресуду Вишег суда у Новом Саду, којом је окривљени Ратковић Дејан оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом изазивање опште опасности из чл.278 ст.3 у вези са ст.1 и 2 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од седам година, а окривљени Папуга Мирослав због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом изазивање опште опасности из чл.278 ст.3 у вези са ст.1 КЗ на казну затвора у трајању од девет година.

    Свим окривљенима се у изречене казне затвора урачунава време проведено у притвору почев од 01.04.2012.год., а окривљеном Папуга Мирославу од 02.04.2012.год. када су лишени слободе па до 23.06.2014.год.

    Оштећени Павловић Љубиша, Далмација Божо, Далмација Јелена, Вуковић Снежана, Игњатовић Зорица, Аничић Раде, Аничић Мара, Аничић Горан, Миладиновић Деса, Миладиновић Бранко и Миладиновић Ненад су са својим имовинскоправних захтевима упућени на грађанску парницу.

    У образложењу Апелационог суда се наводи да, супротно жалбама одбране, првостепена пресуда није захваћена апсолутно битним повредама кривичног поступка, те да је правилно утврђено да су сви окривљени били свесни да услед њихових поступања, може доћи до опасности за живот и тело људи па су на то пристали, а да су у односу на тежу последицу поступали са свесним нехатом, односно да су олако држали да последица у виду смрти више лица неће наступити или да ће је моћи спречити.

    Апелациони суд налази да је утврђено да у дужем временском периоду није поступано у складу са прописима у вези са противпожарном заштитом и обезбеђивањем услова за безбедно обављање делатности те да је то довело до тога да дође до избијања пожара и његовог распламсавања, иако је код свих окривљених постојала свест о чињеници да се ради о месту где се окупља већи број људи. Иако су решења Сектора за ванредне ситуације којим је било наложено да се изврше одговарајући радови, уклоне недостаци и друго, гласила на окривљеног Ганић Алојза, то не искључује кривицу окривљених Станишића и Ратковића. Пре свега окривљени Ганић је ову обавезу имао као власник објекта па је без утицаја што су закупци говорили да ће они те радове извршити, посебно у ситуацији када је видео да они те мере не предузимају. Исто тако како у уговору о закупу локала из 2007.године, није било регулисано ко треба да изврши ове обавезе, оне су представљале и обавезу закупаца, окривљених Станишића и Ратковића.

    Одговорност окривљеног Папуга Мирослава се огледа у томе што је преко своје фирме „Пупуга електро“ извео радове на електричним инсталацијама супротно прописима, односно без претходно припремљеног и одобреног пројекта који је морао бити сачињен од стране лиценцираног пројектанта, на бази енергетске сагласности и стандарда и оверен што би значило да су задовољене све мере заштите и стандарди техничке контроле.

    Према оцени суда правилно је утврђено да је до пожара дошло испод бине и да су узрок пожара кратки спојеви, до чега је дошло услед оштећења инсталација односно оштећења изолације електричних проводника, а суд је прихватио налазе вештака Института за превентиву Нови Сад које механизме није искључио ни НКТЦ Београд, да је до оштећења изолације дошло услед дејства глодара. Како су и почетком 2012.год. у објекту већ била уочена оштећења изолације (изгрижени каблови и огољени проводници), а ова опасност очигледно није адекватно схваћена јер нису предузете мере да се стање поправи и каблови боље заштите од механичког оштећења што је директно довело до пожара, не може се сматрати да су радови на електро-инсталацијама били стручно изведени од стране окривљеног Папуга Мирослава, као што су и остали окривљени били упознати са тим. Чак и да се прихвати да није постојала могућност боље заштите каблова од глодра, онда објекат свакако није смео радити и у њему се нису смели окупљати гости.

    Такође, овај суд налази да је правилно првостепени суд утврдио постојање узрочности између пропуста окривљених и последица до којих је то довело, односно стварања конкретне опасности од пожара, те избијања пожара и у крајњој линији губитка живота шест лица. Ради се о специфичној врсти узрочности јер се ради о нечињену, чије се постојање цени спрам процене да постоји велика вероватноћа да последица не би наступила да су предузете радње које су се морале предузети, односно да би такве последице биле избегнуте. Ти пропусти се односе на непоступање по мерама заштите од пожара.

    Питање учешћа ватрогасаца, према оцени овог суда није од утицаја на постојање кривице код овде окривљених, јер не доводи до прекида узрочно последичне везе између радњи окривљених и наступелих последица, јер се у конкретном случају може сматрати да последица не би наступила без пропуста на страни окривљених.

    Такође, према оцени суда на њихову кривицу не утиче ни евентуално питање доприноса оштећених јер исто не доводи до прекида узрочно поседичне везе, као и да је од стране вештака констатовано постојање страха најјачег интезитета, самртног страха који се у таквим кризним ситуацијама преноси са једног учесника на другог, па се не може говорити о било каквом доприносу оштећених настанку последице у виду њихове смрти, нити то умањује или искључује кривицу окривљених.

    Разматрајући одлуке о казни, овај суд је нашао да на страни само окривљеног Ганић Алојза првостепени суд није у довољној мери ценио олакшавајуће околности и то његову животну доб (71 година) и нарушено здравствено стање, па га је осудио на казну затвора у трајању од четири године, док је на страни осталих окривљених нашао да су све околности правилно цењене и казне одмерене тако да ће се у целости остварити сврха кажњавања и постићи како циљеви специјалне тако и генералне превенције у смислу утицаја на све потецијалне учиниоце и учвршћивање обавезе поштовања закона.

    Окривљеном Станишић Славиши је изречена и мера безбедности забрана вршења угоститељске делатности у трајању од три године, јер је суд нашао да би даље вршење те делатности било опасно, јер је утврђено да је од стране тог окривљеног направљен већи број пропуста у вези са обављањем угоститељске делатности а које се састоје у непримењивању више прописа што је довело до последице.

 
Саопштење од 07.04.2015. године

Дана 07.04.2015. године у Основном суду у Лозници одржан је радни састанак у организацији председника Апелационог суда у Новом Саду Новице Пековића.

Радном састанку су приствовали председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и председници подручних виших судова са територије Апелационог суда у Новом Саду.

На састанаку су разматратни резултати рада виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду у 2014. години.

 
Одржан састанак апелационих судова и Врховног касационог суда

У петак, 27. марта 2015. године, у организацији Апелационог суда у Новом Саду и Савета Европе, у Сремским Карловцима је одржан заједнички састанак апелациононих судова у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу и Врховног касационог суда у циљу уједначавања судске праксе у раду кривичних одељења.

150327

 
Саопштење од 03.03.2015. године

У кривичном поступку који се води против окривљеног Ганић Алојза и др., због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл. 288 ст. 2 у вези са чл. 278 ст. 1 КЗ и др., а поводом догађаја у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду, Апелациони суд у Новом Саду је заказао одржавање јавне седнице пред другостепеним већем дана 30.03.2015. год. и дана 02.04.2015. год. са почетком у 9,30 часова у великој сали на трећем спрату зграде суда.

Против пресуде Вишег суда у Новом Саду жалбе су изјавили Виши јавни тужилац у Новом Саду, браниоци окривљених и окривљени лично.


Ивана Јосифовић
Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

 
Саопштење

Дана, 04.02.2015. год. у Апелационом суду у Новом Саду, одржана је конференција на којој је представљена Функционална анализа правосуђа у Србији.

Конференцију су организовали Врховни касациони суд, Министарство правде и Републичко јавно тужилаштво у сарадњи са Мултидонорским фондом за подршку сектору правде у Србији који администрира Светска банка, а којој су присуствовали председник и заменици председника Апелационог суда у Новом Саду, председници виших и основних судова као и представници јавних тужилаштава са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Присутнима су се обратили председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, Клаус Декер вођа пројектног тима, Џорџија Харли специјалиста за реформу правосуђа и Срђан Свирчев специјалиста за јавни сектор, који су презентовали кратак преглед и препоруке након спроведене анализе стања у правосуђу Србије.

 
Саопштење

У Апелациони суд у Новом Саду, запримљен је предмет у кривичном поступку који се води против окривљеног Ганић Алојза и др., због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл. 288 ст. 2 у вези са чл. 278 ст. 1 КЗ и др., поводом догађаја у дискотеци „Контраст" у Новом Саду.

Апелациони суд ће у законском року одлучити о жалбама које су на пресуду Вишег суда у Новом Саду изјавили Виши јавни тужилац у Новом Саду, браниоци окривљених и окривљени лично.

 
Потврђено 40 година окривљеном Врекић Васкрсију

Апелациони суд у Новом Саду одбио је као неосноване жалбе окривљеног Врекић Васкрсија и његовог браниоца и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду због кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.5 КЗ и др.

Окривљени Врекић Васкрсије крив је због убиства из користољубља које се одиграло у Новом Саду, 16.02.2013.год. а у коме је страдала Цимбал Марија (23).

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди.

Преиспитујући одлуку о казни, став је суда да ће се само казном затвора у максималном трајању коју закон предвиђа, остварити сврха кажњавања ценећи при том да је покојна оштећена била веома млада, да је окривљени и раније осуђиван због кривичног дела са елементима насиља као и посебно његово држање након извршења дела, односно да је покушао да сакрије трагове извршења. Суд је у пресуди нагласио хладнокрвност у понашању окривљеног    па је оценио да је само казна затвора у трајању од 40 година адекватна тежини извршеног дела и личности окривљеног.


 


Страна 2 од 5