• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Одржан састанак апелационих судова и Врховног касационог суда

У петак, 27. марта 2015. године, у организацији Апелационог суда у Новом Саду и Савета Европе, у Сремским Карловцима је одржан заједнички састанак апелациононих судова у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу и Врховног касационог суда у циљу уједначавања судске праксе у раду кривичних одељења.

150327

 
Саопштење од 03.03.2015. године

У кривичном поступку који се води против окривљеног Ганић Алојза и др., због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл. 288 ст. 2 у вези са чл. 278 ст. 1 КЗ и др., а поводом догађаја у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду, Апелациони суд у Новом Саду је заказао одржавање јавне седнице пред другостепеним већем дана 30.03.2015. год. и дана 02.04.2015. год. са почетком у 9,30 часова у великој сали на трећем спрату зграде суда.

Против пресуде Вишег суда у Новом Саду жалбе су изјавили Виши јавни тужилац у Новом Саду, браниоци окривљених и окривљени лично.


Ивана Јосифовић
Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

 
Саопштење

Дана, 04.02.2015. год. у Апелационом суду у Новом Саду, одржана је конференција на којој је представљена Функционална анализа правосуђа у Србији.

Конференцију су организовали Врховни касациони суд, Министарство правде и Републичко јавно тужилаштво у сарадњи са Мултидонорским фондом за подршку сектору правде у Србији који администрира Светска банка, а којој су присуствовали председник и заменици председника Апелационог суда у Новом Саду, председници виших и основних судова као и представници јавних тужилаштава са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Присутнима су се обратили председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, Клаус Декер вођа пројектног тима, Џорџија Харли специјалиста за реформу правосуђа и Срђан Свирчев специјалиста за јавни сектор, који су презентовали кратак преглед и препоруке након спроведене анализе стања у правосуђу Србије.

 
Саопштење

У Апелациони суд у Новом Саду, запримљен је предмет у кривичном поступку који се води против окривљеног Ганић Алојза и др., због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл. 288 ст. 2 у вези са чл. 278 ст. 1 КЗ и др., поводом догађаја у дискотеци „Контраст" у Новом Саду.

Апелациони суд ће у законском року одлучити о жалбама које су на пресуду Вишег суда у Новом Саду изјавили Виши јавни тужилац у Новом Саду, браниоци окривљених и окривљени лично.

 
Потврђено 40 година окривљеном Врекић Васкрсију

Апелациони суд у Новом Саду одбио је као неосноване жалбе окривљеног Врекић Васкрсија и његовог браниоца и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду због кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.5 КЗ и др.

Окривљени Врекић Васкрсије крив је због убиства из користољубља које се одиграло у Новом Саду, 16.02.2013.год. а у коме је страдала Цимбал Марија (23).

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди.

Преиспитујући одлуку о казни, став је суда да ће се само казном затвора у максималном трајању коју закон предвиђа, остварити сврха кажњавања ценећи при том да је покојна оштећена била веома млада, да је окривљени и раније осуђиван због кривичног дела са елементима насиља као и посебно његово држање након извршења дела, односно да је покушао да сакрије трагове извршења. Суд је у пресуди нагласио хладнокрвност у понашању окривљеног    па је оценио да је само казна затвора у трајању од 40 година адекватна тежини извршеног дела и личности окривљеног.


 
Тридесет пет година окривљеном Даријану Мусићу

Апелациони суд у Новом Саду је делимично усвојио жалбе окривљеног Даријана Мусића и његових бранилаца и осудио га на казну затвора у трајању од 35 година у коју му се урачунава време проведено у притвору у ком остаје до упућивања на издржавање казне.

У преосталом делу, одбијене су као неосноване жалбе одбране јер је овај суд нашао да је окривљени Даријан Мусић крив због тешког убиства у коме је на свиреп начин убијена Владислава Червенко.

Веће овог суда нашло је да су све околности извршења дела правилно утврђене у првостепеној пресуди Вишег суда у Новом Саду.

Преиспитујући одлуку о казни, Апелациони суд је нашао да је првостепени суд пропустио да цени да је окривљени у време извршења дела био смањено урачунљив која околност уз његово здравствено стање и породичну историју насиља у породици, утичу на степен његове кривице, па га је уз постојање свих других, отежавајућих околности осудио на казну затвора у трајању од 35 година.

Овако одмерена казна затвора у складу је са свим апсектима његове личности као учиниоца и тежином кривичног дела које је учинио, па је суд и поред чињенице да је окривљени млад човек нашао да је ова вишедеценијска казна затвора потребна и довољна да се оствари сврха кажњавања.

 
Саопштење од 13.11.2014. године

Данас је у Апелационом суду у Новом Саду одржана јавна седница у кривичном предмету против окривљеног Врекић Васкрсија због кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.5 КЗ и др. Пред петочланим већем овог суда, наводе својих жалби изнели су бранилац окривљеног адвокат Јововић Војислав из Београда и окривљени лично, а Заменик Апелационог јавног тужиоца је изнео наводе одговора на жалбу који је изјавио Виши јавни тужилац у Новом Саду.

Жалбе су изјављене против одлуке Вишег суда у Новом Саду који је окривљеног Врекић Васкрсија огласио кривим због убиства из користољубља Цимбал Марије у Новом Саду, 16.02.2013.год. и изрекао му казну затвора у трајању од четрдесет година.

Жалбама одбране се ова пресуда побија из свих законских разлога и предлаже се да Апелациони суду пресуду укине и врати на поновно одлучивање или исту преиначи и окривљеног ослободи од оптужбе. С друге стране, Виши тужилац у Новом Саду је Апелационом суду предложио да првостепену пресуду потврди у целости.

Другостепени суд ће, након већања и гласања, одлуку о жалбама донети у писменом облику.

ПР Апелационог суда у Новом Саду

Ивана Јосифовић

 
Саопштење од 24.10.2014. године

Данас је у периоду од 12 до 13 часова одржан „Дан отворених врата", којом приликом су представници судова, чије је седиште у згради правосудних органа у Новом Саду, одговарали на питања представника медија и заинтересованих грађана. Представник Апелационог суда у Новом Саду, портпарол Ивана Јосифовић, упознала је јавност да је у том суду формирана Комисија за повећање поверења грађана у рад Апелационог суда у Новом Саду, као и да су све притужбе странака (82) упућене председнику суда решене, од којих је мање од 5 % оцењено као основано. Од стране једног од присутних грађана Апелациони суд је оцењен „као светла тачка", што представља потврду за досадашњи рад на повећању транспарентности рада овог суда као и подстрек да се овом питању и у будућности посвећује дужна пажња.

141024_1

141024_2

141024_3

141024_4

 
Дан отворених врата, 24.10.2014. године

    Поводом Европског дана цивилне правде, дана 24.10.2014. год. са почетком у 11,30 часова, у Згради правосудних органа у Новом Саду биће одржан „Дан отворених врата“, којим поводом Апелациони суд у Новом Саду позива све заинтересоване грађане и представнике медија да дођу и упознају се са радом ове институције кроз обилазак зграде и презентације од стране представника Апелационог суда, Вишег суда, Основног суда и Привредног суда у Новом Саду, која ће се одржати у малој сали на трећем спрату у периоду од 12 до 13 часова.

    Апелациони суд у Новом Саду је подржао препоруку Високог савета судства који је усвојио Комуникациону стратегију чији је један од основних циљева повећање поверења грађана у судство и дана 24.10.2014. год. ће кроз ову манифестацију омогућити грађанима непосредно упознавање са радом суда, као и правима и обавезама у остваривању судске заштите.

Ивана Јосифовић
Портпарол Апелационог суда у Новом Саду

 
Саопштење од 23.09.2014. године

Апелациони суд у Новом Саду је донео решење којим је према окривљеном БОЖИНОВСКИ ЗОРАНУ држављанину Републике Македоније, укинут притвор који му се рачуна од дана лишења слободе 07.11.2013.год. и истовремено му је изречена мера забране напуштања боравишта – територије Републике Србије уз обавезу периодичног јављања Полицијској управи Нови Сад. Од окривљеног је привремено одузета путна исправа Републике Македоније и упозорен је да се у случају непоштовања изречене мере против њега може одредити, друга, тежа мера за обезбеђење присуства и несметани ток кривичног поступка. Ова мера ће трајати док за истом буде постојала потреба, а најдуже до извршења одлуке о изручењу, при чему ће суд на свака три месеца преиспитати оправданост трајања мере.

Наиме, након што је окривљени Божиновски Зоран лишен слободе, Министарство правде Републике Македоније је дана 12.11.2013.год. путем Министарства правде Републике Србије доставило молбу за изручење окривљеног странца Божиновски Зорана, ради вођења кривичног поступка пред Основним судом у Скопљу због основане сумње да је извршио кривична дела злочиначко удруживање из чл.394 ст.2 Кривичног законика Републике Македоније, кривично дело шпијунажа из чл.316 ст.3 у вези са чл.45 КЗ РМ и кривично дело уцена из чл.259 ст.2 у вези са ст.1 у вези са чл.19 КЗ РМ. Окривљени се за то време налазио у екстрадиционом притвору због бојазни од бекства, односно због постојања околности које указују да ће се сакрити или побећи у циљу ометања поступка одлучивања о замолници.

Виши суд у Новом Саду је дана 06.05.2014.год. донео решење којим је утврдио да су испуњене претпоставке за изручење окривљеног Републици Македонији, али је Апелациони суд у Новом Саду, дана 11.06.2014.год., након одржане јавне седнице уважио жалбе окривљеног Божиносвки Зорана и његових бранилаца и укинуо то решење. Разлози из којих је првостепено решење укинуто огледају се у битним повредама одредаба кривичног поступка у смислу да првостепени суд није навео јасне разлоге о одлучним чињеницама од чијег утврђења зависи правилност одлуке. Наиме, према чл.7 ст.1 тач.4 и чл.16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима РС, захтев за пружање међународне правне помоћи не односи се на политичко кривично дело или друго кривично дело повезано са политичким кривичним делом, па како се окривљени Божиновски према Молби за изручење и пратећој документацији, терети због непред наведених кривичних дела међу којима и шпијунажа и др., а узимајући у обзир природу ових кривичних дела, Апелациони суд је нашао да је неопходно утврдити да ли се у конкретном случају ради о политичким кривичним делима или другим делима у вези са политичким кривичним делом и навести уверљиве разлоге у том правцу. Такође, првостепеном суду је наложено да провери наводе окривљеног да је исти поднео захтев за добијање азила у Републици Србији као и да ли је о том евентуалном захтеву одлучено.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду,
Ивана Јосифовић

 
Саопштење од 12.09.2014. године

Данас је пред Апелационим судом у Новом Саду одложена јавна седница у кривичном предмету против окривљеног Даријана Мусића због кривичног дела тешко убиство из чл. 114 тач. 1 КЗ.

Петочлано веће овог суда је уважило молбу браниоца окривљеног, адвоката Палибрк Драгана из Београда за одлагање данашње седнице већа, с обзиром да је Адвокатска комора Београда дана 10.09.2014. год. ступила у штрајк, а како се у конкретном случају ради о једном од најтежих кривичних дела које Кривични законик прописује и за које је предвиђена и најтежа казна, уважавајући право окривљеног на стручну одбрану у складу са међународним конвенцијама о заштити људских права у оквиру које и права на правично суђење, данашња јавна седница, на којој је било предвиђено одлучивање о жалбама одбране на првостепену пресуду, је одложена.

Следећа јавна седница у овом предмету је заказана за први слободан термин, 17. октобар 2014.год. са почетком у 10 часова. Присутна су лица су обавештена о времену одржавања седнице, а поступајући председник већа је присутне упозорила на последице изостанка у смислу да се исти сматрају уредно обавештеним и да њихов евентуални недолазак неће бити сметња да се јавна седница одржи у заказаном термину. Такође је нагласила да се јавна седница неће поново одлагати из овог пута прихваћених разлога, везаних за штрајк адвоката.

 
Саопштење од 24.07.2014. године

Након одржане јавне седнице дана 13.02.2014. године у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца малолетног К.В., адвоката Владимира Бељански, Апелациони суд у Новом Саду је усвојио жалбе Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца малолетног и укинуо решење Вишег суда у Новом Саду којим је малолетном К.В. изречена васпитна мера појачан надзор од стране органа старатељства која траје најкраће шест месеци а најдуже две године, због кривичног дела тешко убиство у покушају услед прекорачења нужне одбране из чл.114 ст.1 тач.11 у вези са чл.19 КЗ и вратио предмет Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

Првостепена одлука је укинута услед постојања битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а јер је иста противречна сама себи а разлози о одлучним чињеницама су у знатној мери нејасни, чиме су за сада и чињенични и правни закључци првостепеног суда доведени у сумњу. Како је утврђено постојање ових битних повреда одредаба кривичног поступка, Апелациони суд по службеној дужности, а поводом жалбе изјављене у корист малолетног због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, није ни испитивао одлуку о кривичној санкцији. Предмет је уз упутства другостепеног суда враћен Вишем суду у Новом Саду на поновно одлучивање.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду је са списима предмета експедована дана 09.07.2014.године.

 
Јавна расправа о нацрту Закона о заштити права на суђење у разумном року

У згради Апелационог суда у Новом Саду дана 22.јула 2014.године одржана је јавна расправа о Радној верзији Нацрта Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Јавну расправу је отворио Зоран Балиновац - заменик директора Службеног гласника и саветник министра правде. Присутнима су се обратили и Вања Родић, заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права и Јасмина Васовић, судија Апелационог суда у Београду.

Расправи су присуствовали као учесници судије са подручја Апелационог суда у Новом Саду и тужиоци и заменици јавних тужилаца са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду.

На јавној расправи је презентован Нацрт Закона о заштити права на суђење у разумном року, који је израдила радна група коју је оформило Министарство правде од истакнутих стручњака: Зоран Балиновац - заменик директора Службеног гласника и саветник министра правде, Јасмина Васовић - судија Апелационог суда у Београду, судија Јелена Ивановић - председник Управног суда, Сњежана Продановић - Републички јавни правобранилац, Чедомир Бацковић - помоћник министра правде у Сектору за европске интеграције и међународне пројекте и Вања Родић - заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права.

Нацрт Закона о заштити права на суђење у разумном року је део широког спектра мера који покрива Национална стратегија за реформу правосуђа, а које имају за циљ да правду учине доступнијом грађанима, повећају поверење грађана у правосуђе, смање број заосталих предмета, као и број представки против Републике Србије пред Европским судом за људска права због повреде права на суђење у разумном року.

 
Саопштење од 07.07.2014. године

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице дана 20.05.2014. године усвојио жалбе бранилаца окривљеног Ракић Радослава, адвоката Апро Љубомира и Тадић Николе из Новог Сада и жалбу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду и укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Ракић Радослав осуђен на казну затвора у трајању од 3 године због извршења кривичног дела обљуба злоупотребом положаја из члана 181 став 2 Кривичног законика и коме је изречена мера безбедности забрана вршења позива и то наставника и свих послова везаних за образовање и васпитање на период од 5 година и вратио предмет Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

Јавној седници пред жалбеним већем Апелационог суда у Новом Саду присуствовао је заменик Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду и бранилац окривљеног адвокат Тадић Никола.
Основни разлог због којих је жалбено веће донело одлуку о укидању првостепене пресуде је постојање битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП-а јер пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама или су ти разлози потпуно нејасни или у знатној мери противречни, на шта се основано указује у жалби, због чега је предмет враћен Вишем суду у Новом Саду ради поновног суђења.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду је са списима предмета достављена Вишем суду у Новом Саду дана 30.06.2014. године.

Поступајуће судско веће Вишег суда у Новом Саду ће заказати и одржати ново рочиште у поновљеном поступку.

 
Саопштење од 02.07.2014. године

Одлучујући о жалби Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, веће Апелационог суда у Новом Саду је на седници одржаној дана 01.07.2014.године донело решење којим је одбијена као неоснована жалба Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, изјављена против решења Вишег суда у Новом Саду посл.бр.К.272/12 од 23.06.2014.године, којим је према окривљенима Алојзу Ганићу, Славиши Станишићу, Дејану Ратковићу и Мирославу Папуга, у кривичном поступку због кривичних дела тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 КЗ у вези кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278 став 3 у вези става 1 КЗ и тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 КЗ у вези кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278 став 3 у вези става 2 и 1 КЗ, а након доношења првостепене пресуде, укинут притвор и одлучено да се исти одмах пусте на слободу.

У конкретном случају, утврђено је да је правилна оцена првостепеног суда да протек времена од извршења предметних кривичних дела, досадашњи боравак именованих окривљених лица у притвору у трајању дужем од две године, као и околност да је у међувремену окончан првостепени кривични поступак доношењем пресуде којом су окривљени неправноснажно осуђени на вишегодишње казне затвора, јесу околности које у међусобној повезаности указују да не постоји више такав степен узнемирења јавности који би могао да утиче на несметано и правично вођење кривичног поступка, што је неопходан услов да би на основу одредбе члана 211 став 1 тачка 4 ЗКП-а притвор према окривљенима био одређен или продужен. Фаза поступка која следи, сама по себи, не оправдава задржавање окривљених у притвору по основу наведеног законског основа јер је несумљиво да ће се наставак и даљи ток поступка несметано одвијати и уколико се окривљени налазе на слободи.


 
Саопштење од 05.06.2014. године

Одлучујући о жалбама Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, окривљеног Вујачић Радосава лично и његовог браниоца, Симић Синише адвоката у Београду, Апелациони суд у Новом Саду је дана 22.05.2014.год. одржао јавну седницу већа на којој је размотрило списе предмета заједно са побијаном пресудом, па је нашао да је жалба ВЈТ у Новом Саду основана, а жалбе окривљеног и његовог браниоца неосноване.

Овај суд је преиначио пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Вујачић Радосав из Новог Сада, оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја из чл.289 ст.1 КЗ, тако што је окривљеног ОСУДИО НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ у коју му је применом чл.63 КЗ урачунато време проведено у притвору од 23.08.2010..год. до 20.09.2010.год., те му је изрекао МЕРУ БЕЗБЕДНОСТИ забрана управљањем моторним возилом „Б" категорије у трајању од три године. Како је Апелациони суд нашао да су жалбе окривљеног лично и његовог браниоца неосноване исте је одбио и у непреиначеном делу потврдио првостепену пресуду.

Утврђено је да је окривљени Вујачић дана, 22.08.2010.год. у Новом Саду, под дејством алкохола у крви услед чега је био неспособан за вожњу, управљао путничким моторним возилом брзином од 83.3 km/h која брзина није била прилагођена условима саобраћаја и није држао безбедно одстојање од возила које се креће испред њега, тако да може благовремено да успори или се заустави, услед чега је предњим делом свог возила налетео на задњи део бицикла којим је управљао млт.оштећени М.Л. из Футога од чега је малолетни оштећени задобио тешке телесне повреде због којих повреда је на лицу места наступила смрт.

Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 09.07.2013.год. окривљени је оглашен кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297 ст.2 КЗ у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја из чл.289 ст.1 КЗ и применом одредаба о ублажавању казне испод законског минимума, била му је изречена казна затвора у трајању од једне године и шест месеци, као и мера забране управљања моторним возилом „Б" категорије у трајању од две године.

Испитујући одлуку о казни, веће Апелационог суда је нашло да је првостепени суд пропустио да цени као отежавајућу околност драстичност у кршењу саобраћајних прописа од стране окривљеног у смислу да се у конкретним условима саобраћаја његова вожња може окарактерисати као безобзирна а да је смртна последица наступила према малолетнику, те да је у таквој ситуацији апсурдно говорити о ублажавању казне, па да у оваквој ситуацији допринос покојног за настанак саобраћајне незгоде не може бити довољан да би се казна могла ублажити. Веће овог суда је нашло да ће се тек казном затвора у трајању од две године у свему остварити сврха кажњавања.

Окривљеном је изречена и мера безбедности забрана управљања моторним возилом „Б" категорије у трајању од три године, која мера се извршава од правоснажности пресуде, а време проведено у затвору се не урачунава у време трајања мере.

Портпарол Апелационог суда у Новом Саду,
Ивана Јосифовић

 
Саопштење за јавност од 28. маја 2014. године

   Јуче је на свечаној седници свих судија и судијских помоћника, ступио на функцију први председник Апелационог суда у Новом Саду.

   Одлуком Народне скупштине од 23. маја 2014. године за председника Апелационог суда у Новом Саду изабран је судија Врховног касационог суда, Новица Пековић.

novica_pekovic_web   Новица Пековић је рођен 1950. године. Правни факултет Универзитета у Београду завршио је 1973. године, а правосудни испит је положио 1975. године. Судијску дужност обавља од новембра 1977. године, када је изабран за судију у Првом општинском суду у Београду, где је поступао у кривичној материји и био председник Кривичног одељења. За судију Окружног суда у Београду изабран је 1994. године, а 1999. године изабран је за судију Врховног суда Србије и ту дужност је обављао до 31. децембра 2009. године. Био је председник Кривичног одељења и руководилац судске праксе. Одлуком Првог састава Високог савета судства од 25. децембра 2009. године престала му је дужност судије Врховног суда Србије, а у поступку извршења Одлуке Уставног суда којима су усвојене жалбе неизабраних судија, одлуком Високог савета судства од 13. новембра 2012. године изабран је на сталну судијску функцију Врховног касационог суда. Поступао је у кривичној материји и био председник Кривичног одељења Врховног касационог суда. Одлуком председника Врховног касационог суда од 12. априла 2013. године, постављен је за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, коју функцију је обављао до избора. Судија Новица Пековић је учествовао на бројним стручним семинарима и округлим столовима у земљи и иностранству, аутор је више стручних радова и сентенци које су објављене у билтенима Врховног суда Србије и Врховног касационог суда.  Био је члан Високог савета правосуђа до марта 2009. године, а учествовао је у раду радних група за израду нацрта више закона. Кроз дугогодишњи стаж исказао је велико стручно знање, познавање права, аутор је великог броја стручних радова због чега ужива углед међу колегама. Поседовање организационих способности показао је као председник Кривичног одељења у Врховном касационом суду, Врховном суду Србије и нижестепеним судовима. Од постављења за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду веома се истакао у организаторским способностима, у руковођењу судом, а добар рад Апелационог суда у Новом Саду утврђен је и приликом контроле коју су извршиле судије Врховног касационог суда недавно. У мишљењу које је достављено од стране седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, истиче се да је Новица Пековић један од најстручнијих судија, који са лакоћом решава најсложеније кривичне предмете, а откако је постављен за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, остварио је изузетно добру сарадњу са запосленима у суду. Иначе Новица Пековић је судија који је познат готово свим судијама у Републици Србији, као изузетан зналац и познавалац кривичног права и човек који ужива изузетан углед и поверење међу судијама.

   Апелациони суд у Новом Саду конституисан је и почео са радом 01.01.2010. године, а до јуче је на челу тог суда био вршилац функције председника суда.

   Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, стара се о одржавању независности судија и угледу суда. Председник суда се бира на период од пет година почев од дана ступања на функцију и не може бити поново биран.

 
Саопштење са колегијума Апелационог суда у Новом Саду од 12.02.2014. године

Поводом изјаве Владимира Тодорића, председника ресорног Одбора Демократске странке за правосуђе, дате средствима јавног информисања, којом изражава своје „запрепашћење и згражавање над одлуком Апелационог суда у Новом Саду којом је укинута пресуда за убиство Владиславе Червенко"

Колегијум Апелационог суда у Новом Саду указује јавности да је судска власт непристрасна, независна и самостална у односу на две друге гране власти и да се судске одлуке доносе у поступку који је строго уређен законом и те одлуке су подложне оцени само од стране виших судских инстанци.

Стога овакву изјаву носиоца политичке функције оцењујемо непримереном и истовремено недозвољеним уплитањем политике у вршење судске власти и то са циљем да се наруши углед судске власти, а учесници и жртве у том поступку, као и шира јавност узнемире, што је и резултирало окупљањем групе грађана испред зграде правосудних органа у Новом Саду, што опет додатно отежава и омета рад судова и судија који се налазе у наведеној згради.

колегијум Апелационог суда у Новом Саду

 
Саопштење од 10.02.2014. године

Саопштење за медије

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице од 26.12.2013 године усвојио жалбе бранилаца окривљеног Даријана Мусића из Новог Сада и укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду којом је окривљени Даријан Мусић осуђен на казну затвора у трајању од 35 година због извршења кривичног дела тешког убиства из члана 114 ст 1 Кривичног законика и вратио предмет Вишем суду у Новом Саду на поновно суђење.

Јавној седници пред жалбеним већем Апелационог суда у Новом Саду присуствовао је окривљени Даријан Мусић и његови браниоци.

Основни разлог због којих је жалбено веће донело одлуку о укидању првостепене пресуде је постојање битне повреде одредаба кривичног поступка, због чега је предмет враћен Вишем суду у Новом Саду ради поновног суђења.

Истовремено, другостепени суд је продужио притвор окривљеном Мусић Даријану, који му је одређен током истражног поступка, до даљњег.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду је са списима предмета достављена Вишем суду у Новом Саду 03.02.2014. године.

Поступајуће судско веће Вишег суда у Новом Саду ће заказати и одржати ново рочиште у поновљеном поступку.

Одлуку судског већа Апелационог суда у Новом Саду можете прочитати у следећем документу:
Кж1 3594/13

 
Саопштење од 23.01.2014. године

Дана 23.01.2014.године одржана је седница свих судија Апелационог суда у Новом Саду, на којој је једногласно подржан судија Врховног касационог суда Новица Пековић, за избор за председника Апелационог суда у Новом Саду.

На наведеној седници заузето је мишљење да судија Врховног касационог суда Новица Пековић испуњава све услове да успешно обавља функцију председника Апелационог суда у Новом Саду.

 


Страна 3 од 5