• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Саопштење од 16.12.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, од 16.12.2013 године Дарко Тадић,судија Апелационог суда у Новом Саду, постaвљен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду до избора председника тог суда, почев од 16.12.2013 године, најдуже на шест месеци.

Ранијем вршиоцу функције председника Вишег суда у Новом Саду, судији Драгану Скоко, престала је функција председника суда закључно са 15.12.2013. године, обзиром на то да је упућен на рад у Врховни касациони суд, почев од 16.12.2013. године.

 
Саопштење од 20.11.2013 године

Новоизабране судије Апелационог суда у Новом Саду ступиле на дужност

На данашњој свечаној седници свих судија Апелационог суда у Новом Саду ступиле су на дужност судије које су одлуком Високог савета судства изабране у Апелациони суд у Новом Саду. На дужност су ступили Мирослав Алимпић, Саво Ђурђић, Смиљка Матковић, Зоран Париповић, Зденка Стакић и Дарко Тадић.

Високи савет судства је дана 22.10.2013 године донео одлуку о избору 6 судија у Апелациони суд у Новом Саду. Смиљка Матковић је до сада обављала судијску функцију судије Привредног Апелационог суда, Мирослав Алимпић, Зденка Стакић и Саво Ђурђић обављали су функцију судија Вишег суда у Новом Саду, Зоран Париповић функцију судије Вишег суда у Зрењанину и Дарко Тадић функцију судије Основног суда у Новом Саду.

 
Саопштење од 31.10.2013. године

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане јавне седнице већа у кривичном предмету окривљеног Милета Драгића, дана 24.09.2013. године донео пресуду којом је одбио као неосновану жалбу Основног јавног тужилаштва у Зрењанину и потврдио пресуду Основног суда у Зрењанину 12.02.2013. године.

Пресудом Основног суда у Зрењанину од 12.02.2013. године, окривљени Миле Драгић ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди у покушају из чл. 238. став 2 у вези става 1 и 4 у вези са чл. 30 Кривичног законика и кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл. 348 став 2 Кривичног законика, јер није доказано да је извршио кривична дела за која је оптужен.

 
Саопштење од 24.09.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, од 24.09.2013 године за вршиоца функције председника Вишег суда у Сремској Митровици, постављена је Владислава Свилокос, судија Вишег суда у Сремској Митровици, до избора председника тог суда почев од 25.09.2013 године, најдуже на годину дана.

Ранијем вршиоцу функције председника Вишег суда у Сремској Митровици, судији Горану Гњидић, престала је функција председника суда закључно са 24.09.2013 године.

 
Саопштење од 26.06.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, од 26.06.2013 године за вршиоца функције председника Вишег суда у Панчеву, постављен је Никола Медаковић, судија Вишег суда у Панчеву, до избора председника тог суда почев од 27.06.2013 године, најдуже на годину дана.

Ранијем вршиоцу функције председника Вишег суда у Панчеву, судији Весни Вуковић, престала је функција председника суда закључно са 26.06.2013 године.

 
Саопштење од 25.06.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, од 25.06.2013. године за вршиоца функције председника Вишег суда у Сомбору постављен је Бранислав Петковић, судија Вишег суда у Сомбору, до избора председника тог суда почев од 26.06.2013. године, најдуже на годину дана.

Ранијем вршиоцу функције председника Вишег суда у Сомбору, судији Радмили Вулин, престала је функција председника суда закључно са 25.06.2013. године.

 
Саопштење од 13.06.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, од 13.06.2013 године Биљана Мартиновић, судија Вишег суда у Зрењанину, поново је постављена за вршиоца функције председника Вишег суда у Зрењањину до избора председника тог суда, почев од 14.06.2013 године, најдуже на годину дана.

Биљана Мартиновић је на основу одлуке Високог Савета судства у периоду од 01.01.2010. године па закључно са 13.06.2013. године обављала функцију вршиоца функције председника Вишег суда у Зрењанину.

 
Саопштење од 23.05.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, од 23.05.2013 године за вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду постављен је Драган Скоко, судија Апелационог суда у Новом Саду до избора председника Вишег суда у Новом Саду почев од 24.05.2013 године, најдуже на годину дана.

Ранијем вршиоцу функције председника Вишег суда у Новом Саду, судији Зори Јамушаков,   престала је функција председника суда закључно са 23.05.2013 године.

 
Интервју в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, за "НС Репортер" 16.05.2013.

Нови в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић, дао је интервју за недељник "НС Репортер" који је објављен у броју 83 од 16.05.2013. године.

интервју в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, Новице Пековића, за "НС Репортер"
 
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦИОНАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 23.04.2013.

У згради Апелационог суда у Новом Саду 23. априла 2013. године одржана је јавна расправа о Радној верзији Националне стратегије за борбу против корупције.

Јавну расправу отворио је министар правде и државне управе, Никола Селаковић. Присутнима су се обратили и в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, Новица Пековић, државни секретар Министарства унутрашњих послова, Владимир Божовић, градоначелник града Новог Сада, Милош Вучевић, и потпредседник скупштине Аутономне покрајине Војводине, Ђорђе Милићевић.

Расправи су присуствовали као учесници судије и председници судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, тужиоци са подручја Апелационог суда у Новом Саду, представници адвокатске коморе Војводине и Универзитета у Новом Саду.

На јавној расправи је презентован део радне верзије Стратегије који се односи на правосуђе, који је израдила радна група Министарства правде и државне управе Републике Србије у сарадњи са пројектом подршке коју финансира Европска унија.

ШТА ЈЕ НОВИЦА ПЕКОВИЋ, ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ, РЕКАО У ПОЗДРАВНОЈ РЕЧИ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ НАЦРТА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 
Саопштење од 11.04.2013. године

Одлуком вршиоца функције председника Врховног касационог суда у Београду, за вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду постављен је судија Врховног касационог суда Новица Пековић, почев од 12.04.2013. године.

Судији Слободану Надрљанском престаје досадашња функција вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, а са радом наставља као први заменик садашњег вршиоца функције председника суда.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ

 
Саопштење од 24.12.2012.

Одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Основног суда у Новом Саду од 27.03.2012. године, у парници тужиоца Саџаков Слободана из Новог Сада против туженог Перовић Миленка, ради накнаде нематеријалне штете, дана 29.10.2012. године Апелациони суд у Новом Саду донео је пресуду којом је одбио жалбу туженог, а пресуду првостепеног суда потврдио.

Пресудом Основног суда у Новом Саду усвојен је тужбени захтев тужиоца па је тужени Перовић Миленко обавезан да тужиоцу Саџаков Слободану на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од укупно 350.000,00 динара и то на име душевних болова због повреде части и угледа, на име повреде права личности и на име претрпљеног страха са законском затезном каматом од 27.03.2012. године до исплате, у року од 15 дана, под претњом извршења. Тужени је такође обавезан да тужиоцу на име накнаде трошкова поступка исплати износ од 168.350,00 динара, у року од 15 дана под претњом извршења.

Апелациони суд у Новом Саду нашао је да из догађаја и поступака туженог према тужиоцу произилази да тужилац основано потражује накнаду нематеријалне штете по траженим видовима штете, јер је она настала као последица радњи туженог и у директној узрочно последичној вези са њима, односно директна је последица кривице туженог. Дакле, основ за досуду тражених накнада суд је нашао у повредама части и угледа, права личности и претрпљеног страха, а основ одговорности туженог за наведене повреде по општим правилима о одговорности предвиђеним Законом о облигационим односима.

 
Министар правде и државне управе посетио Апелациони суд у Новом Саду

Током посете новосадским судовима, министар правде и државне управе, Никола Селаковић, одржао је састанке, прво са вршиоцем функције председника и судијама Апелационог суда у Новом Саду, а затим и са вршиоцима функције председника и судијама Основног, Вишег и Привредног суда у Новом Саду.

Радни састанак са вршиоцем функције председника и судијама Апелационог суда у Новом Саду протекао је у атмосфери отвореног изношења мишљења о актуелним питањима од важности за организацију и ефикасан рад судова.

Министар је упутио похвале доброј организацији судова смештених на малом простору, у истој згради. Изнео је став чврстог опредељења у правцу јачања самосталности и независности судија као и неопходности јачања поверења у правосуђе које је у протеклим годинама опадало. Такође, истакао је и жељу за будућом, што непосреднијом комуникацијом са судовима, судијама и правним факултетима те у том смислу, позвао све судије да се укључе у јавне расправе о системским законима на чијим радним верзијама интензивно раде формиране радне групе.


В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ


121012

 
Председник Европског суда за људска права у Стразбуру посетио Апелациони суд у Новом Саду

У склопу службене посете Председника Европског суда за људска права у Стразбуру, по личној жељи сер Николас Браца је имао састанак у Апелационом суду у Новом Саду дана 28.09.2012. године.

Приликом посете суду Председник Европског суда за људска права сер Николас Браца, судија Европског суда за људска права, проф. др Драгољуб Поповић и заменик судског регистра, господин Мајкл О'Бојл састали су се са вршиоцем функције председника Апелационог суда у Новом Саду, Слободаном Надрљански. Састанку су присуствовали и заменица вршиоца функције председника суда, судија Јелица Бојанић Керкез и судије Врховног касационог суда, Јелена Боровац и Веско Крстајић.

Након што је вршилац функције председника Апелационог суда у Новом Саду уваженој делегацији укратко представио Апелациони суд у Новом Саду, у наставку састанка разговарало се о начину на који Европски суд за људска права може допринети побољшању домаће судске праксе. Такође, било је речи и о неодложној потреби упознавања шире јавности са ставовима и праксом тог суда, а све у циљу обезбеђења једнаке доступности правде и заштите права по европским стандардима.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Слободан Надрљански

120928_01

120928_02

 
Потврђена пресуда за осуду на 30 година затвора

Aпелациони суд у Новом Саду потврдио је пресуду Вишег суда у Зрењанину од 09.12.2011. године којом је окривљени Божић Горан из Боке оглашен кривим за извршење кривичног дела тешко убиство из чл. 114 ст.1 тач.10 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 30 година.

Одлучујући о жалбама изјављеним од стране Вишег јавног тужиоца у Зрењанину, окривљеног лично као и његовог браниоца против наведене пресуде, поступајуће веће Апелационог суда у Новом Саду одржало је дана 01.03.2012. године јавну седницу већа којој су присуствовали заменик Апелационог јавног тужиоца и окривљени Горан Божић.

Након што је размотрио списе предмета, наводе изјављених жалби, писани предлог Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду те саслушао излагање присутних странака, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да су наводи изјављених жалби неосновани те да пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка на које суд пази по службеној дужности. Имајући у виду да је у првостепеној пресуди чињенично стање потпуно и правилно утврђено, да пресуда садржи разлоге о свим одлучним чињеницама као и да је правилна одлука о казни, другостепени суд је одбио жалбе и првостепену пресуду потврдио.

Пресудом Вишег суда у Зрењанину окривљени Божић Горан оглашен је кривим да је дана 18.06.2011. године у насељеном месту Бока лишио живота члана своје породице којег је претходно злостављао и то оштећену С.П. са којом је у временском периоду од 1995. године до децембра 2009. године живео у ванбрачној заједници и са којом има једно заједничко дето, на тај начин што је у кући оштећене, након вербалне препирке, оштећеној задао више удараца рукама у пределу главе и тела, те је вукао по поду собе, наневши јој лаке телесне повреде, а затим је оборио на кревет те је шакама стезао у пределу врата услед чега је дошло наступања смрти оштећене.

 
Преиначена пресуда по тужби ради утврђења дискриминације и накнаде штете

Дана 30.03.2012. године Aпелациони суд у Новом Саду преиначио је пресуду Основног суда у Новом Саду од 14.06.2011. године у усвајајућем делу противтужбеног захтева тако што је противтужбени захтев и захтев за накнаду парничних трошкова Института за онкологију одбио, а у преосталом делу жалбе странака одбио, те пресуду у  непреиначеном делу потврдио.

У правној ствари тужиље-противтужене др. В.К. против туженог-противтужиоца Института за онкологију Војводине и туженог проф.др.М.Е., по тужби ради утврђења дискриминације и накнаде штете, вредност предмета спора 7.000.000,00 динара, а по противтужби ради исплате, вредност предмета спора 2.359.458,98 динара, Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом је:

- утврђено да су тужени Институт за онкологију Војводине из Сремске Каменице и проф.др.М.Е. према тужиљи др.В.К. дискриминаторски поступали у периоду од око две године па је тужбени захтев делимично усвојен а тужени обавезани да тужиљи солидарно накнаде нематеријалну штету коју је тужиља у виду претпрљених душевних болова због повреде права личности и части и угледа претрпела и то у вези са радом код туженог Института, у укупном износу од 400.000,00 динара са законском затезном каматом од дана пресуђења па до исплате, у року од 15 дана од пријема пресуде,
- тужени су обавезани да тужиљи солидарно накнаде и трошкове парничног поступка у износу од 196.850,00 динара, у року од 15 дана од пријема пресуде,
- делимично је усвојен противтужбени захтев Института за онкологију Војводине па је тужена др. В.К. обавезана да тужиоцу на име утврђеног износа средстава које је тужени-противтужилац Институт уложио у стручно усавршавање тужиље и износа накнаде зараде коју је тужени-противтужилац исплатио за време стручног усавршавања тужиљи, а које није провела код послодавца, све након 21.11.2005. године када је закључен уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности запосленог и послодавца, исплати износ од 1.048.879,84 динара са законском затезном каматом од дана подношења противтужбе 20.11.2009. године па до исплате у року од 15 дана,
- тужена др. В.К. обавезана је да тужиоцу Институту за онкологију Војводине надокнади трошкове парничног поступка у износу од 208.088,00 динара.

Одлучујући о жалбама тужиље-противтужене др. В.К., туженог-противтужиоца Института за онкологију Војводине и туженог проф.др. М.Е. изјављеним против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је жалба тужиље делимично основана док жалбе тужених нису основане.

Наиме, у току првостепеног поступка правилно је утврђено чињенично стање из којег произилази да су се тужени дискриминаторски понашали према тужиљи у односу на услове рада и права из радног односа јер је тужени проф.др. М.Е. омаловажавао тужиљу те непримереним, недозвољеним поступањем и понашањем према тужиљи у радној средини повредио право личности, углед и част тужиље. Тужени Институт такође је одговоран за штету коју је тужиља претрпела у вези са радом на Институту а која одговорност се састоји у пропуштању својих законских обавеза које се односе на услове рада и сва права из радног односа те игнорисање притужби тужиље на непримерено и недозвољено понашање туженог проф.др. М.Е. На наведене начине, тужени су повредили основна права тужиље на раду и у вези са радом па је услед таквог дискриминаторског понашања тужиља претрпела нематеријалну штету у висини износа који јој је досуђен.
Овакво понашање тужених довело је до тога да је тужена поднела захтев за споразумни прекид радног односа који није прихваћен од стране туженог Института. Иако су 21.11.2005. године тужиља и тужени закључили уговор којим је предвиђено да је послодавац дужан да запосленом омогући дошколовавање, специјализацију и постдипломске студије и друго стручно усавршавање те да је запослени дужан да остане на раду код послодавца 10 година рачунајући од дана завршеног стручног усавршавања, чињеницу да је тужиља положила специјалистички испит 29.01.2007. године као и да је дана 19.10.2009. године тужиљи престао радни однос отказом уговора о раду датим од стране тужиље, Апелациони суд у Новом Саду, нашао је да је управо кривицом тужених тужиља доведена у ситуацију да више не може да ради у окружењу у којем је била изложена дискриминатоском понашању тужених те да управо из наведеног разлога, нескривљеног престанка радног односа, није обавезна да туженом Институту врати новчане износе исплаћене на име накнада за време постдипломских и докторских студија и стручног усавршавања.
Имајући у виду да је противтужбени захтев у целости одбијен, преиначена је и одлука о трошковима поступка тако што је одбијен тужбени захтев туженог Института за онкологију Војводине за накнаду трошкова парничног поступка.

 
Потврђено решење о продужењу притвора – окр. Алојз.Г, Славиша С., Дејан Р. и Мирослав П.

Својим решењем од 14.05.2012. године Aпелациони суд у Новом Саду потврдио је решење Вишег суда у Новом Саду којим је притвор против окривљених Алојза Г., Славише С., Дејана Р. и Мирослава П. продужен за још два месеца у кривичном поступку због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из чл. 288 ст.2 Кривичног законика у вези кривичног дела изазивање опште опасности из чл. 278 ст.3 у вези ст.2 и 1 Кривичног законика и др.

Одлучујући о жалби браниоца окривљеног Мирослава П. изјављеној против решења о продужењу притвора Апелациони суд у Новом Саду нашао је да су наводи жалбе неосновани те да разлози за задржавање окривљених у притвору предвиђени одредбама чл. 142 ст.1 тач.2 и тач.5 Законика о кривичном поступку и даље стоје, како за окривљеног Мирослава П. тако и за остале окривљене.

Наиме, притвор против окривљених продужен је за још два месеца с обзиром да истрага у овом кривичном предмету још није окончана те да постоји основана бојазан да би окривљени, у случају да се нађу на слободи, могли утицати на још несаслушане сведоке у правцу смањења односно избегавања своје кривичне одговорности. Осим наведеног разлога из чл. 142 ст.1 тач.2 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да су основани и разлози из којих је првостепени суд продужио притвор окривљенима предвиђени одредбом чл. 142 ст.1 тач.5 Законика о кривичном поступку имајући у виду да је постоје посебно тешке околности које карактеришу извршење кривичног дела за које је запрећена казна затвора преко 10 годинa а које се тичу наступања последице – смрти шест младих особа и лаке телесне повреде које је задобило четири лица.

 
Окривљени Иван Mиовић Штасни

Поводом изјављених жалби а по службеној дужности дана 23.04.2012. године Апелациони суд у Новом Саду након одржане јавне седнице већа, укинуо је пресуду Вишег суда у Новом Саду од 02.06.2011. године којом је окривљени Штасни Миовић Иван оглашен кривим због извршења два кривична дела обљубе злоупотребом положаја у продуженом трајању из чл. 181 ст.3 у вези ст.2 и 1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика, једног кривичног дела обљубе злоупотребом положаја у продуженом трајању из чл. 181 ст.2 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика, шест кривичних дела недозвољене полне радње у продуженом трајању из чл. 182 ст.1 у вези чл. 181 ст.3 у вези ст.2 и 1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика и једног кривичног дела приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала у продуженом трајању из чл. 185 ст.3 у вези ст.1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од осам година.

Истом пресудом према окривљеном је изречена и мера безбедности забране вршења позива наставника на период у трајању од 10 година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Одлучујући о жалби Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и бранилаца окривљеног изјављених против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је првостепени суд починио битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368 ст.1 тач.11 Законика о кривичном поступку јер је изрека пресуде неразумљива а разлози дати за одлучне чињенице су у знатној мери противречни због чега је побијана пресуда морала бити укинута.

На новом главном претресу, првостепени суд ће поступити по налозима решења Апелационог суда у Новом Саду.

 
Сaoпштење од 12.04.2012. – окр. Котулач Наташа

У кривичном предмету против окривљенe Koтулач Наташе, након одржане јавне седнице већа Апелациони суд у Новом Саду донео је дана 12.03.2012. године решење којим је поводом жалби Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца окривљене, а по службеној дужности, укинуо пресуду Вишег суда у Новом Саду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење. Истовремено, суд је одлучио да се према окривљеној продужава притвор који по том решењу може трајати до 12.05.2012. године.

Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 07.09.2011. године, окривљена Котулач Наташа оглашена је кривом за извршење кривичног дела насиље у породици из чл. 194 ст.4 у вези ст.1 Кривичног законика на штету свог детета, млт. В.Ц. па је осуђена на казну затвора у трајању од 7 година.

Одлучујући о жалбама Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца окривљене изјављеним против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је првостепени суд у пресуди починио битне повреде одредаба кривичног поступка због којих је иста морала бити укинута. У поновном поступку, првостепени суд ће извести све процесне радње и расправити сва спорна питања на која је другостепени суд указао у својој одлуци.

 
Саопштење од 12.04.2012. – окр. Миле Драгић

Апелациони суд у Новом Саду, након одржане јавне седнице већа у кривичном предмету против окривљеног Драгић Милета, донео је 13.03.2012. године решење којим је уважавајући жалбу Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, укинуо пресуду Основног суда у Зрењанину и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

Пресудом Основног суда у Зрењанину од 18.06.2010. године окривљени Миле Драгић ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди у покушају из чл. 238 ст.2 у вези ст.1 тач.4 и у вези чл. 30 Кривичног законика и кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст.2 Кривичног законика јер није доказано да је починио кривична дела за која је оптужен.

Одлучујући о жалби Основног јавног тужилаштва у Зрењанину изјављеној против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је жалба основана те да је првостепена пресуда донета на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања као последице површне оцене изведених доказа. Због наведеног, чињенични закључци у пресуди су преурањени као и правна оцена када је првостепени суд закључио да није доказано да је окривљени Миле Драгић извршио кривична дела за која је оптужен.

На новом главном претресу, првостепени суд ће поступити по налозима решења Апелационог суда у Новом Саду како би правилно и потпуно утврдио све чињенице од којих зависи постојање или непостојање кривичних дела на страни окривљеног.

 


Страна 4 од 5