• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Саопштење од 25.03.2011.

Апелациони суд у Новом Саду потврдио је решење Вишег суда у Новом Саду којим је одбијена молба Републике Црне Горе за изручење Веселина Вукотића Републици Црној Гори.

У свом решењу од 22.03.2011. године, Апелациони суд у Новом Саду утврдио је да је Виши суд у Новом Саду правилно нашао да нису испуњене претпоставке за изручење Веселина Вукотића Републици Црној Гори.

У образложењу одлуке се наводи да је Краљевина Белгија изручила окривљеног Веселина Вукотића Републици Србији јер се Србија обавезала да ће, у случају екстрадиције поступак према њему бити поновљен обзиром да му је суђено у одсуству. Окривљени Вукотић изручен је Србији уз апсолутно поштовање принципа специјалности ради издржавања казне затвора у трајању од 20 година. Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Новом Саду закључио је да нису испуњене претпоставке за изручење окривљеног Републици Црној Гори, сходно чл. 8 Европске конвенције о екстрадицији, наводи се у образложењу одлуке.

 
Саопштење од 22.03.2011.

У Апелационом суду у Новом Саду данас је одржана седница већа у поступку за изручење Веселина Вукотића Републици Црној Гори.

Решавајући по молби Републике Црне Горе за изручење Веселина Вукотића, Републици Црној Гори ради издржавања јединствене казне затвора у трајању од 20 година, Виши суд у Новом Саду донео је решење којим је одбио наведену молбу налазећи да нису испуњене претпоставке за његово изручење.

На данашњој седници већа, саслушани су Веселин Вукотић и његови браниоци, адвокати Томановић Зденко и Гојковић Драган, који су изнели мишљење да нису испуњени законски услови за изручење Веселина Вукотића правосудним органима Републике Црне Горе. Апелациони јавни тужилац није присуствовао седници, али је у свом писаном изјашњењу такође изнео исто мишљење.

Одлука Апелационог суда у Новом Саду биће донета у законском року.

 
Саопштење од 31.01.2011.

Дана 28.01.2011. године у Апелационом суду у Новом Саду одржан је састанак чланова Високог савета судства, судија Јелене Боровац и Ђурђине Бјелобабе, са вршиоцима функција и судијама основних, виших, привредних и прекршајних судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Циљ оваквог састанка био је упознавање судија са планом активности Високог савета судства у наредном периоду као и њихово упознавање са најновијим изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Закона о судијама.

Након поздравне речи вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду, судије Слободана Надрљанског, присутнима се обратила члан Високог савета судства, судија Ђурђина Бјелобаба која је представила деветомесечни план рада и активности тог тела, почевши од јануара па закључно са септембром месецом 2011. године те представила и спровођење изборног поступка за стални састав Високог савета судства и поступка за избор председника судова у Србији.

Детаљном анализом појединих чланова закона, судија Јелена Боровац упознала је бројне присутне судије са најновијим изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Закона о судијама које се између осталог односе и на: изборни поступак за стални састав Високог савета судства, престанак судијске функције, поступак за разрешење,…

 
Саопштење од 01.11.2010.

Јавна расправа поводом израде Нацрта Законика о кривичном поступку одржана је дана 01.11.2010. године у згради Апелационог суда у Новом Саду а у сарадњи Министарства правде, ОЕБС Мисије у Београду и Амбасаде САД.

Након поздравне речи домаћина овог дешавања, в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, судије Слободана Надрљанског, а у присуству представника Министарства правде, ОЕБС Мисије и Амбасаде САД и великог броја учесника, уследило је представљање радне верзије Нацрта Законика о кривичном поступку од стране чланова радне групе - професора Правног факултета у Београду и судије Уставног суда, Горана Илића као и судије Апелационог суда у Београду, Миодрага Мајића.

Судије Апелационог, Вишег и Основног суда у Новом Саду те заменици Апелационог и Вишег јавног тужиоца у Новом Саду изложили су своје примедбе и предлоге на поједине одредбе Нацрта Законика након чега је уследила садржајна дискусија и од стране других учесника овог скупа.

Неопходност организовања овакве дебате поводом израде радне верзије Нацрта Законика, оправдана је управо активним учешћем великог броја судија и тужилаца у самој усменој расправи као и подношењем писаних сугестија и предлога радној групи у наредном периоду.

 
Саопштење од 23.04.2010.

Заједничка конференција за новинаре Апелационог, Вишег и Основног суда у Новом Саду, одржана је дана 23.04.2010. године у згради правосудних органа у Новом Саду.
Тема конференције били су први, тромесечни извештаји о раду новоформираних судова - Апелационог, Вишег и Основног суда у Новом Саду, који су почели са радом 01. јануара 2010. године, разматрање извештаја и њихова оцена.

Апелациони суд у Новом Саду у периоду од 01.01.2010. године до 31.03.2010. године имао је у раду укупно 15.874 предмета (од тога 13.329 преузетих предмета од других судова и 2545 нових предмета). У наведеном периоду урађено је укупно 4.888 предмета а остало нерешених 10.986 предмета.

Након изношења статистичких показатеља резултата рада суда, констатовано је да су судије Апелационог суда у Новом Саду постигле најбољи резултат по броју урађених предмета али и да су те исте судије, по броју предмета у раду, најоптерећеније судије у Србији (у поређењу са оптерећеношћу судија осталих апелационих судова).

Имајући у виду укупан број предмета овога суда у прва три месеца рада у односу на  предвиђену систематизацију од 50 судија (суд практично ради са 46 судија), уочена је проблематика недовољног броја судија, и од стране Високог савета судства који се припрема да изврши корекцију наше систематизације у правцу повећања броја судија.

 
Саопштење од 09.04.2010.

Презентација и јавна расправа поводом израде Предлога Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова и Предлога Правилника о дисциплинској одговорности судија, одржана је у Апелационом суду у Новом Саду,  08.04.2010.године са почетком у 11,00 часова.

Домаћин овог дешавања, в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду и члан радне групе за израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова, судија Слободан Надрљански представио је председнике радних група које су израдиле наведене предлоге Правилника: судију Вучка Мирчића – члана Високог Савета судства и председника радне групе за израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова и судију Младена Николића – члана Високог савета судства и председника радне групе за израду Правилника о дисциплинској одговорности судија. Поред председавајућих судија, на овој презентацији су учествовали и неки од чланова радних група и то: судија Врховног касационог суда Лидија Ђукић, в.ф. председника Вишег прекршајног суда, Одељења у Новом Саду – судија Мирјана Тукар и судија Апелационог суда у Новом Саду Мирјана Андријашевић.

Након представљања садржине и циљева предлога наведених Правилника од стране председавајућих судија радних група, уследила је богата и садржајна расправа од стране учесника овог скупа, уз подношење и писаних сугестија и предлога, који ће у наредном периоду од стране радних група бити сумирани и достављени Високом савету судства.

 
Саопштење од 03.02.2010.

Дана 03.02.2010.године пред Апелационим судом у Новом Саду одржана је јавна седница већа у кривичном предмету против окривљеног Дамира Докића из Врдника (који се налази у притвору) због кривичних дела изазивање опште опасности из чл.138 ст.2 у вези ст.1 Кривичног законика и кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл.348 ст. 2 Кривичног законика.

Јавна седница већа одржана је на захтев браниоца окривљеног, адвоката Босиљке Ђукић из Београда а поводом жалби изјављених против пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. К-553/09 од 24.09.2009.године којом је окривљени Докић Дамир оглашен кривим за већ наведена кривична дела те му је изречена јединствена казна затвора у трајању од једне године и три месеца. Обзиром да није тражио да буде позван на седницу већа, окривљени није ни обавештаван нити је присуствовао одржавању седнице. На јавном делу седнице већа, судија известилац је изнео садржину побијане пресуде, доказе изведене у првостепеном поступку као и садржину жалби поднетих од стране Општинског јавног тужилаштва у Руми и браниоца окривљеног. Након тога, бранилац окривљеног дала је конкретније објашњење своје жалбе и поновила предлоге из жалбе. Након одржаног јавног дела седнице, веће ће у нејавном делу донети одлуку поводом поднетих жалби и доставити је странкама путем првостепеног, сада Основног суда у Сремској Митровици.

 
Саопштење од 19.01.2010.

У складу са Судским пословником а према годишњем распореду послова у Апелационом суду у Новом Саду, евидентирани су и расподељени судијама у рад предмети који су по закону хитни а расподељују се и остали предмети из надлежности Апелационог суда у Новом Саду.

Кривично одељење Апелационог суда које у свом саставу има V већа, до сада је поступало у притворским предметима у којима је донело већи број одлука по жалбама на решења о притвору. Такође, заказане су прве јавне седнице већа, које ће се одржавати већ у току идуће недеље.

У грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове овог суда, сачињеном од укупно X судских већа, одржавају се седнице већа на којима се доносе и прве одлуке у материји грађанског, породичног и радног права.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ

 
Саопштење од 15.01.2010.

Апелациони суд у Новом Саду са седиштем у ул.Сутјеска бр.3 у Новом Саду, започео је са радом дана 01.01.2010.године.

У Апелациони суд у Новом Саду изабрано је укупно 47 судија и то 17 судија у кривичној материји а 30 судија у грађанској материји.

Дана 05.01.2010.године, судијама и судским службама уручен је годишњи распоред послова.

Предмети преузети из Врховног суда Србије, Окружних и Општинских судова са подручја Аутомне Покрајине Војводине који су сада у надлежности Апелационог суда у Новом Саду разврстани су а приоритетни предмети су додељени у рад судијама тако да је рад на поменутим предметима започео дана 05.01.2010.године.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
НАДРЉАНСКИ СЛОБОДАН

 


Страна 5 од 5