• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Саопштење од 19.01.2010.

У складу са Судским пословником а према годишњем распореду послова у Апелационом суду у Новом Саду, евидентирани су и расподељени судијама у рад предмети који су по закону хитни а расподељују се и остали предмети из надлежности Апелационог суда у Новом Саду.

Кривично одељење Апелационог суда које у свом саставу има V већа, до сада је поступало у притворским предметима у којима је донело већи број одлука по жалбама на решења о притвору. Такође, заказане су прве јавне седнице већа, које ће се одржавати већ у току идуће недеље.

У грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове овог суда, сачињеном од укупно X судских већа, одржавају се седнице већа на којима се доносе и прве одлуке у материји грађанског, породичног и радног права.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ

 
Саопштење од 15.01.2010.

Апелациони суд у Новом Саду са седиштем у ул.Сутјеска бр.3 у Новом Саду, започео је са радом дана 01.01.2010.године.

У Апелациони суд у Новом Саду изабрано је укупно 47 судија и то 17 судија у кривичној материји а 30 судија у грађанској материји.

Дана 05.01.2010.године, судијама и судским службама уручен је годишњи распоред послова.

Предмети преузети из Врховног суда Србије, Окружних и Општинских судова са подручја Аутомне Покрајине Војводине који су сада у надлежности Апелационог суда у Новом Саду разврстани су а приоритетни предмети су додељени у рад судијама тако да је рад на поменутим предметима започео дана 05.01.2010.године.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
НАДРЉАНСКИ СЛОБОДАН

 


Страна 5 од 5