• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈА

2020. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2020. годину

2019. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2019. годину

2018. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2018. годину

2017. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2017. годину

2016. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2016. годину
Прва измена и допуна Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2016. годину

2015. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2015. годину

2014. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2014. годину - пречишћен текст

2013. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2013. годину - пречишћен текст

2012. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2012. годину

2011. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2011. годину