• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Кривично материјално право

КжI 39/10 - кривична дела против живота и тела; тешко убиство
КжI 3680/10 - кривична дела против привреде; кријумчарење
КжI 4632/10 - кривична дела против живота и тела; покушај тешког убиства
КжI 5211/10 - кривична санкција; условна осуда; опозив условне осуде
Кж1 2126/13 - кривична дела против привреде; злоупотреба овлашћења у привреди
Кж1 3594/13 - кривична дела против живота и тела
Кж1 43/15 - кривична дела против опште сигурности
Кж1 3677/13 - кривична дела против привреде; злоупотреба овлашћења у привреди
Кж1 89/16 - кривична дела против привреде; пореска утаја
Кж1 1445/15 - кривична дела против здравља људи
Кж1 172/16 - кривична дела против живота и тела; убиство
Кж1 656/15 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 522/14 - кривична дела против живота и тела; телесна повреда
Кж1 562/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 696/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1040/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1146/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1219/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1267/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1062/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1294/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1418/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1585/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 183/17 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 224/17 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 255/17 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 1652/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 365/17 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 725/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 1018/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 1540/16 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кж1 1621/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 138/17 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 771/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 1121/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 1365/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 1401/16 - кривична дела против брака и породице; насиље у породици
Кж1 116/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 136/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 291/17 - кривична дела против државних органа
Кж1 664/16 - кривична дела против човечности; трговина људима
Кж1 868/16 - кривична дела против човечности; трговина људима
Кж1 922/16 - кривична дела против државних органа
Кж1 1337/16 - кривична дела против државних органа
Кжм1 125/16 - кривична дела против државних органа
Кж1 106/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 375/17 - кривична дела против државних органа
Кж1 308/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 1059/16 - кривична дела против имовине; изнуда
Кж1 1515/16 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 1191/16 - кривична дела против државних органа
Кж1 1170/16 - кривична дела против слобода и права грађана; принуда
Кж1 54/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 189/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 305/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 309/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 348/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 368/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 1035/16 - кривична дела против имовине; изнуда
Кж1 1307/16 - кривична дела против имовине; изнуда
Кж1 1611/16 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 49/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 56/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 58/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 69/17 - кривична дела против живота и тела; телесна повреда
Кж1 260/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 310/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 1608/16 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 121/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 190/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 219/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 22/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 26/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 274/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 297/17 - кривична дела против имовине; крађа
Кж1 39/17 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 66/17 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 147/17 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 172/17 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 1464/16 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 1467/16 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 1574/16 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 1647/16 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 44/17 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кж1 47/17 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кж1 142/17 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кжм1 132/16 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кжм1 135/16 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кжм1 142/16 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кжм1 147/16 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кжм1 104/16 – малолетници; посебна обавеза уз надзор
Кжм1 113/16 – малолетници; посебне обавезе
Кжм1 118/16 – малолетници; упућивање у васпитну установу и условни отпуст
Кжм1 129/16 – малолетници; појачан надзор органа старатељства уз боравак
Кжм1 131/16 – малолетници; посебна обавеза
Кжм1 136/16 – малолетници; појачан надзор органа старатељства уз боравак
Кжм1 155/16 – малолетници; упућивање у васпитну установу и условни отпуст
Кжм1 160/16 – малолетници; посебна обавеза
Кжм1 165/16 – малолетници; појачан надзор органа старатељства уз боравак
Кж1 245/17 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
Кжм1 140/16 – малолетници; поступак пред већем и правни лекови
Кжм1 145/16 – малолетници; појачан надзор органа старатељства уз боравак
Кжм1 149/16 – малолетници; посебна обавеза
Кж1 254/17 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 396/17 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 436/17 - кривична дела против имовине; превара
Кж1 448/16 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 520/16 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кж1 634/17 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 1289/16 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 1469/16 - кривична дела против имовине; разбојничка крађа и разбојништво
Кж1 1494/16 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 1508/16 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 1648/16 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кж1 1567/16 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи
Кжм1 174/16 – малолетници; упућивање у васпитну установу и условни отпуст
Кж1 27/17 – кривична дела против јавног реда и мира; недозвољен прелазак државне границе и кријумчарење људи