• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Парнични поступак

Гж 4206/10 - надлежност и сатав суда
Р 8/11 - надлежност и састав суда
Р 48/11 - надлежност и састав суда
Гж 927/12 - остало
Гж 4525/11 - одбачај тужбе
Гж 3505/12 - одбачај тужбе
Гж 4154/12 - трошкови поступка
Р3 81/12 - остало
Гж 3267/12 - одбачај жалбе
Гж 458/13 - пресуде и решења; пресуда због пропуштања
Р 31/12 - надлежност и састав суда
Гж 1493/12 - жалбени поступак; одбачај и повлачење жалбе
Гж 1660/13 - остало
Гж 3453/13 - привремене мере
Гж 3168/12 - пресуда на основу одрицања
Гж 4174/13 - пресуда због пропуштања
Гж 333/14 - остало
Гж 1410/13 - жалбени поступак; битна повреда
Гж 4947/13 - остало
Р 13/14 - надлежност и сатав суда
Р 23/14 - надлежност и сатав суда
Гж 1318/14 - одбачај тужбе; повлачење тужбе
Гж 2656/13 - трошкови поступка
Гж 68/14 - пресуда и решења; пресуда због пропуштања
Гж 4314/13 - пресуда и решења; битне повреде
Гж2 442/14 - жалбени поступак; битне повреде
Гж 815/14 - жалбени поступак; одбачај и повлачење жалбе
Гж 512/13 - жалбени поступак; нове чињенице и докази
Гж 19/15 - пресуде и решења; пресуда због пропуштања
Гж 3788/14 - битне повреде
Гж 10372/10 - остало
Гж2 26/16 - жалбени поступак; одбачај и повлачење жалбе
Гж2 98/16 - трошкови поступка
Гж 2111/16 - пресуда и решења; пресуда због пропуштања
Гж 2329/16 - трошкови поступка
Гж 2961/16 - трошкови поступка
Гж 1955/16 - пресуда и решења; пресуда због пропуштања
Гж2 421/17 - остало
Гж 1192/16 - понављање поступка
Гж 5443/10 - понављање поступка
Гж 3434/16 - судско поравнање
Гж 1031/16 - остало